Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland

Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) is een van de acht regionale centra in Nederland, die door het Ministerie van VWS als vergunninghouder zijn aangewezen voor de coördinatie van de prenatale screening. De uitvoering van prenatale screening in Nederland is ondergebracht onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek.  Wij wijzen u er op dat iedere zorgverlener, die betrokken is bij de uitvoering van de screening, gecertificeerd dient te zijn en gecontracteerd door een regionaal centrum (zie pagina Contract aanvragen).

Bent u zwanger en zoekt u informatie over prenatale screening? Graag verwijzen wij u door naar deze websites: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en www.vumc.nl/prenatalescreening

  • Agenda

    Er zijn momenteel geen toekomstige events.

  • Op onze nieuwsbrief abonneren