Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland

Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) is een van de acht regionale centra in Nederland, die door het Ministerie van VWS als vergunninghouder zijn aangewezen voor de coördinatie van de prenatale screening. De uitvoering van prenatale screening in Nederland is ondergebracht onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek.

Deze website bevat informatie voor verloskundig zorgverleners en echoscopisten in omgeving Amsterdam en Noord Holland, die prenatale screening aanbieden of van plan zijn dat te gaan doen. Wij wijzen u er op dat iedere zorgverlener, die betrokken is bij de uitvoering van de screening, gecertificeerd dient te zijn en zich aanmeldt bij een regionaal centrum voor registratie in de landelijke database Peridos (zie pagina Contract aanvragen). Contractanten worden behalve via deze website geïnformeerd via e-mail, een digitale nieuwsbrief en regionale casuistiekbijeenkomsten.

Bent u zwanger en zoekt u informatie over prenatale screening? Graag verwijzen wij u door naar de relevante pagina’s op de site van VUmc.

 

 • Agenda

  1. Regionale casuïstiekbespreking

   De bijeenkomst is bedoeld voor echoscopisten die werkzaam zijn bij een echocentrum dat samenwerkt met het RCPSNH. Inbreng vanuit de praktijk is altijd heel welkom. Het onderwerp is: situs problematiek.
   Indien u een interessante casus wilt aanleveren, wilt u dat dan van tevoren aan ons doorgeven en de beelden (geanonimiseerd) op een USB-stick opslaan en meenemen.  Accreditatie bij de BEN en de KNOV wordt aangevraagd (2 punten). Voor broodjes wordt gezorgd. De zaal is open vanaf 16:30 uur. Graag vooraf aanmelden via e-mail: bm.kars@vumc.nl

   Gegevens

   Datum:
   september 25
   Tijd:
   17:00 - 19:00

   Locatie

   VUmc ‘De Waver’ ZH -1 C 118.17
   De Boelelaan 1117
   Amsterdam,