Aankondiging nieuw contract zorginstellingen

Per 1 januari 2018 is de Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland de nieuwe vergunninghouder WBO (Wet op Bevolkingsonderzoek) voor de prenatale screening in regio. Dit betekent dat de overeenkomst tussen het Regionaal Centrum en uw praktijk opnieuw moet worden afgesloten.

Om te zorgen dat deze overeenkomst op de juiste naam (gemachtigde contract) komt te staan verzoeken wij u om ons de juiste gegevens toe te sturen. U ontvangt eind december een e-mail met instructies hoe u dit door kunt geven. Bij deze e-maill is de tekst van de nieuwe en geactualiseerde modelovereenkomst gevoegd. Dit contract zal vanaf 1 januari 2018 van kracht zijn. Rond 1 april 2018 staat de nieuwe en geactualiseerde overeenkomst  op naam van de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de organisatie in Peridos en kan deze hier in Peridos akkoord op geven.