Wijziging bestuur RCPSNH

Katia Bilardo heeft besloten om per 1 juli 2019 haar rol als mede bestuurder van het RCPSNH neer te leggen. Vanwege diverse andere taken binnen en buiten Amsterdam UMC/VUmc waaronder het presidentschap van de ISUOG, is het voor haar lastig geworden deze rol naar haar tevredenheid te vervullen. De nauwe samenwerking met de afdeling prenatale diagnostiek VUmc zal in een andere vorm worden voortgezet van waaruit Katia betrokken zal blijven bij het RC. De Raad van Toezicht van het RCPSNH heeft besloten geen nieuwe bestuurder aan te stellen aangezien Jacqueline Laudy als algemeen bestuurder ook voldoet aan het profiel van medisch bestuurder.

De RvT en het team RCPSNH bedanken Katia hartelijk voor haar inzet als medisch bestuurder van het RCPSNH.