Verhuizing: Verloskunde gaat naar locatie AMC

Op verzoek van Amsterdam UMC berichten wij u het volgende.

In 2018 zijn het AMC en het VUmc bestuurlijk gefuseerd. De twee Amsterdamse academische ziekenhuizen werken vanaf dat moment samen onder een gezamenlijke naam Amsterdam UMC. Deze fusie leidt stapsgewijs tot meer concentratie van zorg. Door de zorg voor specifieke groepen patiënten naar één locatie te brengen, wil Amsterdam UMC de kwaliteit van de patiëntenzorg verhogen. Op 29 november 2021 maakt Amsterdam UMC een volgende stap in de concentratie van zorg, die gevolgen kan hebben voor u en uw cliënten. Meer informatie leest u in deze brief.