Fusie SPSAO en RCPSNH

Wij zijn verheugd kenbaar te kunnen maken dat SPSAO en RCPSNH voornemens zijn per 1 januari 2023 te fuseren.

Graag verwijzen wij u naar deze brief voor meer informatie hierover.