Fusie SPSAO en RCPSNH

Zoals in september jl. aangekondigd gaan SPSAO en RCPSNH per 1-1-2023 fuseren. Wij gaan dan samen verder als één gezamenlijk regionaal centrum onder de naam Stichting Prenatale Screening Noord-Holland (SPSNH).
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we vanaf begin 2023 voor u klaar staan met één loket voor alle contractanten in regio Noord-Holland voor contractering, deskundigheidsbevordering en vragen over de uitvoering en gegevensaanlevering van de prenatale screening.
Voor aanvullende informatie klik hier.