RCPSNH-Logo-cmyk

Extra Nieuwsbrief 1e trimester SEO 7 september 2021

In deze Nieuwsbrief

Algemeen

- Aanmelden voor nieuwsbrief
- Uitvoering eerste trimester gestart

Counseling

- Aanvraag eerste trimester SEO – wacht met aanvraag tot à terme datum bekend is
- Aanvraag ETS vanuit bronsysteem
- IMITAS-studie zoekt zwangeren die niet deelnemen aan het ETSEO, maar wél aan het TTSEO / GUO type 1 in het tweede trimester

Echoscopie

- Aanvullende instructies registratie ETSEO in uw bronsysteem
- Termijn ETSEO
- OPROEP voor echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021
- Reminder: snel naar een soepele uitbetaling van het ETSEO

Algemeen

Aanmelden voor nieuwsbrief

Mocht u als zorgverlener of betrokkene bij de prenatale screening nog niet automatisch de nieuwsbrieven van uw Regionaal Centrum ontvangen, geef dit dan aan via contact@rcpsnh.nl. U krijgt dan voortaan op uw mailadres de meest recente informatie over de prenatale screening.

Uitvoering eerste trimester gestart

Vanaf woensdag 1 september kan het ETSEO uitgevoerd worden. De eerste uitslag kwam binnen om 7.45 uur. Rond 18 uur waren er 330 uitslagen geregistreerd. Een belangrijk moment waar de afgelopen twee jaar door ons allemaal hard naartoe is gewerkt.

We willen iedereen die betrokken is geweest bij de invoering van deze nieuwe echo heel hartelijk bedanken voor hun inzet en professionaliteit. En we wensen de verloskundig zorgverleners en echoscopisten veel succes met het counselen en uitvoeren van het ETSEO.

Alle informatie over het ETSEO is te vinden op www.pns.nl, ook de website voor zwangeren is helemaal up to date. Als u vragen hebt, aarzel niet om die te stellen via helpdesk@peridos.nl. U ontvangt antwoord via de helpdesk en we zullen de antwoorden op de meest voorkomende vragen delen in de rubriek veelgestelde vragen op www.pns.nl.

Counseling

Aanvraag eerste trimester SEO – wacht met aanvraag tot à terme datum bekend is

Het is belangrijk om te wachten met het indienen van de aanvraag van het ETSEO totdat de termijnecho is gedaan en de definitieve à terme datum bekend is. Daar zijn verschillende redenen voor:
 • Voor een goede uitvoering is de vastgestelde termijn essentieel, omdat op basis van die termijn onder andere wordt bepaald of de biometrie afwijkt.
 • Daarnaast moet de echo plaatsvinden tussen de 12+3 en 14+3 weken zwangerschap. Ook voor het correct inplannen van de echo is het dus nodig om de definitieve à terme datum te weten. Anders moeten afspraken die al gemaakt zijn mogelijk weer verplaatst worden.

Aanvraag ETS vanuit bronsysteem

Doe de aanvraag van het eerste trimester SEO in principe in het eigen bronsysteem. De gegevens worden dan direct vanuit het eigen bronsysteem naar Peridos gestuurd: apart inloggen in Peridos hoeft niet. Het aanvragen via het bronsysteem is minder foutgevoelig en kost u als zorgverlener minder tijd. Is de aanvraag via het bronsysteem niet mogelijk? Bijvoorbeeld als er nog geen koppeling met Peridos is gelegd? Doe de aanvraag dan in Peridos.

IMITAS-studie zoekt zwangeren die niet deelnemen aan het ETSEO, maar wél aan het TTSEO / GUO type 1 in het tweede trimester

In het kader van de IMITAS-studie lopen verschillende vragenlijststudies: zwangeren en partners kunnen daarvoor apart benaderd worden. De onderzoekers versturen willekeurig een digitale vragenlijst toe aan zwangeren die kiezen voor het ETSEO. Het kan dus zijn dat uw cliënt/patiënt nooit benaderd wordt voor de studie. De onderzoekers van IMITAS hebben toegang tot de e-mailadressen van zwangeren via Peridos.

BELANGRIJK: Geen deelname ETSEO, wel TTSEO / GUO type 1 in het tweede trimester
Verloskundig zorgverleners kunnen zwangeren die bewust niet kiezen voor het ETSEO, maar wel voor het TTSEO, aanmelden voor een éénmalige digitale vragenlijst via imitas@lumc.nl. Zo kan IMITAS onderzoeken wat redenen zijn om niet deel te nemen aan het ETSEO. Een belangrijk onderdeel van de studie. Meedoen kan vóór maar ook na het TTSEO.

Heeft u een zwangere die bewust niet deelneemt aan de ETSEO, maar wel aan het TTSEO/GUO type 1?
 • Bespreek met de zwangere (na afloop counselingsgesprek) of zij interesse heeft in deelname aan de vragenlijststudie.
 • Zo ja, bespreek het doorsturen van haar e-mailadres aan de IMITAS-onderzoekers.
 • Na akkoord van de zwangere op het doorsturen van het e-mailadres: maak een notitie van akkoord in zorgdossier + stuur e-mailadres zwangere naar imitas@lumc.nl.
 • Informatieflyer meegeven aan zwangere (zie https://13wekenecho.org/ik-ben-zorgverlener/documenten/).
  Meer informatie vindt u op www.13wekenecho.org. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de onderzoekers via imitas@lumc.nl.

  Echoscopie

  Aanvullende instructies registratie ETSEO in uw bronsysteem

  Op 31 augustus hebben alle echoscopisten en echopraktijken een extra instructie ontvangen over de registratie van het ETSEO in het bronsysteem. Dit naar aanleiding van een aantal vragen van echoscopisten en vanuit echopraktijken over het registreren van het ETSEO. De schermen van de registratie van het ETSEO komen namelijk niet in alle gevallen één op één overeen met de kwaliteitsstandaard in de ‘kwaliteitseisen eerste trimester SEO’.

  Over het algemeen geldt dat u áltijd de kwaliteitsstandaard van het RIVM volgt. De onderdelen die daarin staan beschreven, moeten beoordeeld worden. Om ervoor te zorgen dat u vervolgens ook de juiste gegevens kunt registreren, verwijzen wij u naar de aanvullende instructies. De aanvullende instructies gaan in op de registratie van de verschillende structuren en ‘het advies’ van het ETSEO. Het is belangrijk dat u deze instructie goed doorleest.

  N.B. Veel leveranciers van bronsystemen hebben ook handleidingen gemaakt, lees ook deze goed door. Bovenstaande instructie is een aanvulling hierop.

  Heeft u nog vragen over dit specifieke onderwerp, dan kunt u contact opnemen met uw eigen bronleverancier. Meld uw vraag ter informatie ook bij de helpdesk@peridos.nl.

  Termijn ETSEO

  Een ETSEO moet binnen de termijn 12+3 en 14+3 weken (met hoge uitzondering en onderbouwd twee dagen eerder of later) uitgevoerd worden. Wilt u hierop letten? Een echo buiten de termijn (12+1 en 14+5) mag door het Regionaal Centrum niet worden uitbetaald.

  OPROEP voor echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021

  Bent u nog niet opgeleid tot eerste trimester SEO-echoscopist, maar wilt u dat wel graag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een opleiding. Dit zijn de voorwaarden:
  • u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het TTSEO met een Regionaal Centrum en
  • u heeft minimaal 500 TTSEO’s verricht. NB. Heeft u nu nog geen 500 SEO’s uitgevoerd, maar verwacht u dat wel binnenkort te behalen? Meld u dan ook bij uw Regionaal Centrum. Contractering vindt dan plaats wanneer de 500 TTSEO’s zijn behaald (en de opleiding met goed gevolg is afgerond).
  Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u zich aanmelden bij uw Regionaal Centrum. In september wordt nog een extra opleiding georganiseerd. LET OP: de opleiding start komende week!

  De volledige opleiding ziet er als volgt uit:
  • Webinars: zelfstudie
   U kunt zich bij uw Regionaal Centrum aanmelden voor de verschillende webinars. Na inschrijving ontvangt u een link om het desbetreffende webinar te bekijken. Na het volgen van de webinars algemeen en verdieping ontvangt u van het Regionaal Centrum een Bewijs van Deelname. Hiermee kunt u zich aanmelden bij Fontys voor de toets. Informatie hierover krijgt u per mail van het Regionaal Centrum tegelijk met het Bewijs van Deelname.

   Tijdens de webinars worden al veel vragen van (eerdere) kijkers beantwoord. Ook staan op pns.nl veelgestelde vragen over het ETSEO. Het kan zijn dat u na het kijken van de webinars toch nog vragen heeft. Deze kunt u stellen aan uw Regionaal Centrum.
  • Toets (online): maandag 13 september van 20.00 tot 21.00 uur
   Herkansing: maandag 20 september van 20.00 tot 21.00 uur
  • Vaardigheidstraining
   Indien verplicht, dan is alleen deelname mogelijk na een voldoende voor de toets (inschrijven kan al wel) op één van deze data:
   - 17 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur (Academy UMCU)
   - 24 september 2021 van 13.30 tot 17.45 uur (Hogeschool Inholland)
   - 29 september 2021 van 16.00 tot 20.00 uur (Fontys)
   U kunt zich aanmelden voor een vaardigheidstraining via bovenstaande links naar de opleidingen.
  De volgende opleidingsmogelijkheid zal zijn in de periode januari - maart 2022.

  Reminder: snel naar een soepele uitbetaling van het ETSEO

  Nu het ETSEO wordt uitgevoerd, is ook het uitbetalingsproces van start gegaan. Om dit direct soepel te laten verlopen hier nog even de belangrijkste punten op een rij:
  • De eerste trimester SEO contactpersoon financiën van het echocentrum vult in Peridos de financiële stamgegevens in van uw echocentrum.
   - Beschikbare instructie: Vastleggen financiële gegevens zorginstelling
   - Kijk op https://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo/, onder handleidingen en formulieren.
   - Let op: Het is vanaf morgen, 8 september, mogelijk een eigen betaalkenmerk van het echocentrum mee te geven bij de uitbetaling van het eerste trimester SEO. Het gaat hier om een vast kenmerk dat bij iedere maandelijkse ETSEO betaling op het betaalafschrift meegenomen wordt. Het kenmerk kan door u worden vastgelegd bij uw bankgegevens in Peridos. Wilt u dat het betaalkenmerk bij de eerste uitbetaling in september zichtbaar is, dan is het van belang het kenmerk vóór 14 september in te voeren. Bij de betaling staat ook de betaaldatum. Het gaat dan altijd om de periode 16-[vorige maand] t/m 15-[huidige maand]. Ook dit vindt u in bovenstaande handleiding.
  • Hou de informatie bij de hand over het aanmaken en controleren van declaraties door Peridos, e-mailnotificaties bij problemen en het declaratieoverzicht en declaratiebundel-overzicht in Peridos.
   - Beschikbare instructie: Overzicht van declaraties en declaratiebundels
   - Kijk op: https://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo/, onder handleidingen en formulieren.
  • Let op: voor uitbetaling van het ETSEO is de aanwezigheid van een aanvraag vereist. Dit dient bij het inplannen van het ETSEO gecontroleerd te worden aangezien de zwangere vóóraf toestemming moet geven voor het gebruik van haar gegevens in de wetenschappelijke studie.
  Wanneer volgt de uitbetaling?
  • Alle declaraties die tot en met de 15e van de maand betaalbaar zijn gesteld, worden meegenomen in de uitbetaling van die maand.
  • Het Regionaal Centrum voldoet alle betaalbaar gestelde declaraties uiterlijk de 23e van de maand aan het echocentrum.