RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief november 2018

Registratie deelname (verplichte) bijscholingen

Voor registratie van deelname aan de verplichte bijscholingen door de verschillende beroepsverenigingen is het niet meer nodig een deelnemerscertificaat aan te leveren. Daarom krijgt u bij de eerstvolgende regiobijeenkomst op 27 november a.s. in Vumc niet meer standaard een certificaat opgestuurd. Wenst u toch een certificaat te ontvangen? Stuur dan een mail aan contact@rcpsnh.nl

Counseling - Verplichte vaardigheidstraining

Wij herinneren u er nogmaals aan dat u als counselor verplicht bent om in het jaar 2018 nog deel te nemen aan de vaardigheidstraining counseling. Indien u deze verplichte training niet gevolgd heeft kan dit consequenties hebben voor het behouden van uw kwaliteitsovereenkomst counseling.
U kunt zich voor deze training aanmelden bij de scholingsinstituten waar de training wordt aangeboden, VAR, AVM, AVAG en UMCU. Tevens bestaat de mogelijkheid om een Incompany training aan te vragen. Counselors stellen hiervoor zelf een groep samen en de cursus wordt dan op locatie naar keuze gegeven.

Heeft u de training gedaan? Dan wordt dit door het betreffende opleidingsinstituut aan ons
doorgegeven en wij registreren de deelname in Peridos. In sommige gevallen blijkt er geen juiste match met het BIG-nummer te zijn en kan de deelname niet worden geregistreerd. Controleer a.u.b. om die reden zelf in Peridos of uw deelname aan de vaardigheidstraining in Peridos bij opleidingen
geregistreerd staat. Is dit niet het geval, stuur dan een kopie van het deelnemerscertificaat aan contact@rcpsnh.nl

Wij wijzen u erop dat wij vanaf begin 2019 gaan handhaven. Indien een counselor eind 2018 niet voldoet aan deze eis, zal het contract ontbonden moeten worden.

Counseling - Beoordelaars voor toets counselingsvaardigheden gezocht

Op de aankomende regiobijeenkomst op 27 november wordt u geïnformeerd over de nieuwe toets counselingsvaardigheden. Voor de invoering van deze toets zijn we per januari 2019 op zoek naar meerdere communicatief vaardige, verantwoordelijke en kritische beoordelaars. Het voeren van een goed counselingsgesprek over prenatale screening naar down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek, vraagt om specifieke vaardigheden van de counselors. Om inhoudelijk meer inzicht te krijgen en de vaardigheden te verbeteren, maken alle counselors voor prenatale screening vanaf 2019 de toets counselingsvaardigheden met TrainTool. Lees hier meer informatie over de vacature. Mocht je belangstelling hebben voor de functie van beoordelaar, reageer dan op de vacature.

Combinatietest - Info vanuit landelijk laboratorium Star-shl

1. Insturen van serum aan het laboratorium Star-shl
De bloedafname voor de combinatietest is mogelijk tussen 9 en 13+6 weken zwangerschapsduur. De optimale zwangerschapsduur voor de bloedafname is ca. 10-11 weken. De analisten bemerken dat meerdere bloedafnames relatief laat plaatsvinden (ca. 13 wk). Naast dat dit minder optimaal is voor de kwaliteit van de serumbepaling, is dit ook ongunstig voor de logistiek. Indien er iets mis gaat met de verzending en het serummonster niet of te laat bij het lab aan komt, is er vaak geen mogelijkheid meer om een nieuwe bloedafname te laten plaatsvinden.
De ervaring is dat in de periode rondom Kerst en Nieuwjaar het risico hierop altijd wat groter is dan in de rest van het jaar. Dus wij willen vragen om daar rekening mee te houden en indien mogelijk de bloedafname ruim voor deze feestdagen of er na te laten plaatsvinden. Alternatief is het serum in te vriezen en volgens onderstaand voorschrift op te sturen.
In verband met de aankomende ongunstig vallende Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is het verzoek:
  • materiaal dat op donderdag 20 december en vrijdag 21 december wordt afgenomen, volgens de voorschriften invriezen tot en met maandag 24 december en op die dag verzenden.
  • materiaal dat op donderdag 27 december en vrijdag 29 december wordt afgenomen, volgens de voorschriften invriezen tot en met maandag 31 december en op die dag verzenden.
Wij verzoeken u op het bloedafname formulier te noteren gedurende welke periode het materiaal is ingevroren ( tot ). Serum dient in de plastic verzendbuis bevroren te worden. Afnamebuizen zijn NIET geschikt voor invriezen.
Wij vragen u de bloedafnamelocaties met wie u samenwerkt hiervan op de hoogte te stellen.

2. Ontvanger factuur van de serumbepaling
Het blijkt dat niet altijd duidelijk is wie de factuur toegestuurd krijgt van de serumbepaling. Star-shl stuurt deze factuur naar het echocentrum dat in Peridos is aangevinkt voor de uitvoering van de NT.

Benoeming

Prof.dr. Katia Bilardo, gynaecoloog, is onlangs tijdens het wereldcongres van de International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) benoemd tot president.
Katia Bilardo is hoofd prenatale diagnostiek VUmc en tevens lid van de raad van bestuur van het RCPSNH. Wij feliciteren Katia van harte met haar benoeming.
Bilardo

13 wekenecho - Artikel Medisch Contact

Sinds enige maanden bestaat er een 13-weken echo-consortium van diverse stakeholders betrokken bij de prenatale screening en diagnostiek. Dit consortium pleit voor de invoer van een vroege screening naar structurele afwijkingen bij de foetus. Tevens wordt nagedacht hoe deze echo in te voeren en hoe echoscopisten hiervoor op te leiden. Recent is er een interessant artikel in Medisch Contact verschenen van het consortium onder voorzitterschap van prof.dr. Katia Bilardo. Het artikel is te lezen op de website van RCPSNH.

13 wekenecho - Stand van zaken

Naar aanleiding van een praktijkvoorbeeld is het RCPSNH door het RIVM gevraagd om echocentra erop te wijzen dat het aanbieden van een echo in het eerste trimester waarbij geïmpliceerd wordt dat de foetus structureel wordt beoordeeld op dit moment in strijd is met de wet op bevolkingsonderzoek. De uitvoering van een vroege screenende echo is vergunning plichtig. Het RIVM heeft aangegeven dat melding gedaan kan worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg indien een echocentrum dit type onderzoek via hun website aanbiedt. Het RCPSNH vindt het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent en adviseert u om die reden uw website hierop aan te passen indien dit aan de orde is.

Peridos - Contactformulier helpdesk Peridos

Vanaf nu kunt u vragen aan de Peridos Helpdesk stellen via het contactformulier op de website van Peridos. Met het contactformulier kunt u indien dat nodig is veilig privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld een BSN, versturen.

Peridos – Rapportage verrichtingen zelf opvragen

In Peridos kunnen zorgverleners een rapport opvragen waarin staat hoeveel verrichtingen in de opgevraagde periode in Peridos zijn geregistreerd. Hetzelfde rapport kan ook door de zorginstel-lingbeheerder worden opgevraagd voor alle zorgverleners van de organisatie. Een beschrijving is te vinden op de Peridos website: www.peridos.nl, menu-item “Peridos”, onder “Handleidingen”: “Opvragen van zorgverlenerrapportages”. Voor de directe link: www.peridos.nl

Peridos - AVG

Over de veelgestelde vraag of een verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten tussen het regionaal centrum en de zorginstelling is inmiddels meer duidelijkheid. Een verwerkersovereenkomst is niet nodig. Uitleg hierover kunt u lezen bij de informatie over de AVG op de Peridos website. U kunt deze informatie gebruiken voor de website van uw zorginstelling.

Nieuwsbrief pre- en neonatale screening

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de pre- en neonatale screeningen. Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld voor alle betrokken professionals bij de screeningen. Met deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd en betrokken bij actuele ontwikkelingen.
https://abonneren.rivm.nl/pns

Regionale bijeenkomst voor contractanten van RCPSNH en SPSAO

Dinsdag 27 november 2018: Klik hier voor het programma.
Locatie: UMC Amsterdam, locatie Vumc De Amstelzaal, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam. Ontvangst: 13:00 uur, einde: 17:00 uur met aansluitend borrel. U kunt zich hier aanmelden via het online inschrijfformulier regiobijeenkomst
Accreditatie bij de BEN, KNOV en NVOG is toegekend (3 punten). Vergeet daarom niet uw BEN nummer, BIG nummer en/of AGB code te vermelden bij de inschrijving.

Basiscursus counseling prenatale screening

Maandag 26 november 2018: De cursus is in eerste instantie bedoeld voor arts-assistenten. Indien plaats beschikbaar kunnen aankomend counselors deelnemen.
Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC, Costerzaal. Organisatie: Amsterdam UMC (AMC/Vumc) en Verloskunde Academie. Meer informatie zie website SPSAO Aanvang 09:00 uur. U kunt zich hier aanmelden via het online inschrijfformulier counselingscursus

Aanwezigheid kerstperiode

Op maandag 24 december en op maandag 31 december is het bureau van het RCPSNH gesloten.