RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief maart 2022

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Landelijk deel

Algemeen

- Tarieven prenatale screening 2022
- Versoepeling Coronamaatregelen

Counselors

- Bijscholing counselors
- Toestemmingsformulier TRIDENT-2 is gewijzigd
- Aanvraag eerste trimester SEO

Echoscopisten

- Vaardigheidstraining eerste trimester SEO

Echocentra

- Nieuwe handleiding

Regionaal nieuws

- Gezamenlijke regiobijeenkomsten SPSAO en RCPSNH
- Aanleveren onderwerpen bijeenkomst contractantenraad

Agenda

Landelijk deel

Algemeen

Tarieven prenatale screening 2022

De tarieven prenatale screening zijn met ingang van 2022 als volgt:
• Counseling: €69,06

• Eerste trimester SEO:
€110,70 bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
€110,70 bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

• Tweede trimester SEO:
€166,13 bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
€166,13 bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

Voor de NIPT geldt nog steeds dat de zwangere een eigen bijdrage van €175 moet betalen indien deze als screening wordt uitgevoerd.

Versoepeling coronamaatregelen

Op vrijdag 25 februari 2022 zijn de coronamaatregelen landelijk versoepeld. Zo vervallen de mondkapjesplicht en 1,5 meter maatregel. Voor zorgmedewerkers blijft het advies om mondneusmaskers te dragen. Daarnaast kunnen zorgorganisaties hun bezoekers vragen om een mondneusmasker te dragen ter bescherming van mogelijk aanwezige kwetsbare personen. Hetzelfde geldt voor het houden van 1,5 meter afstand. Actuele informatie vindt u op pns.nl.

Counselors

Bijscholingsronde counselors

De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is in januari 2022 van start gegaan.
De bijscholingsronde heeft een looptijd van 5 jaar, van 1/1/2022 tot 31/12/2026.

Vanaf 2022 dient de counselor 20 accreditatiepunten te behalen in deze vijf jaar. Er zijn al verschillende bijscholingen geaccrediteerd voor de prenatale screening. Kijk hiervoor op PE-online en beoordeel of de scholing die wordt aangeboden, past bij uw leerwensen.

Heeft u een scholingswens die (nog) niet bij het scholingsaanbod staat? Wilt u zelf bijscholing organiseren? Kijk dan voor meer informatie op pns.nl.

Toestemmingsformulier TRIDENT-2 is gewijzigd

Het toestemmingsformulier voor de TRIDENT-2 is aangepast. De volgende zaken zijn gewijzigd:
• de optie van de combinatietest is niet langer benoemd,
• de onderzoeksgegevens worden geen 15 jaar, maar 20 jaar bewaard
Het nieuwe Nederlandse toestemmingsformulier is te vinden op de Peridos website; er is ook een nieuwe Engelse versie. We vragen praktijken die geprinte formulieren op voorraad hebben, alle oude versies te verwijderen en te vervangen door de nieuwe versie.
checklist

Aanvraag eerste trimester SEO

Counselors kunnen het eerste trimester SEO op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal vanuit het eigen bronsysteem
Verstuur vanuit het eigen bronsysteem de aanvraag voor een eerste trimester SEO. Als Peridos het bericht niet accepteert vanwege een technische fout, krijgt u daarover een melding in de mailbox. Dus: geen bericht is goed bericht.

2. Handmatig in Peridos
Kan de aanvraag niet vanuit het eigen bronsysteem aangemaakt worden? Log dan in Peridos in en doe daar de aanvraag. Kijk voor de handleiding op de website van Peridos.

Zonder een aanvraag voor een eerste trimester SEO in Peridos, mogen echocentra geen eerste trimester SEO uitvoeren. Een van de voorwaarden voor uitbetaling van het eerste trimester SEO is dat de aanvraag voor het eerste trimester SEO tijdig is ingediend in Peridos.
Algemeen

Echoscopisten

Vaardigheidstraining eerste trimester SEO

Er wordt weer een nieuwe groep eerste trimester SEO-echoscopisten opgeleid. In dat kader worden ook vaardigheidstrainingen gegeven. Er zijn mogelijk nog enkele plaatsen vrij voor eerste trimester SEO-echoscopisten die deze training nog niet eerder hebben gevolgd, maar dit nog wel graag willen. Het gaat om:

- 11 maart 2022 van 14.00 tot 18.00 uur (Amsterdam UMC) en
- 25 maart 2022 van 14.00 tot 18.00 uur (UMC Utrecht)

Indien u interesse heeft deze training alsnog te volgen, meld u dan bij uw RC. In overleg met de opleidingen kijken we dan of er extra plaatsen beschikbaar zijn. De volgende mogelijkheid is in het najaar van 2022.
transducer

Echocentra

Nieuwe handleiding

Binnenkort wordt een handleiding op Peridos.nl geplaatst met informatie over hoe u eventueel benodigde financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening van uw echocentrum uit Peridos kunt halen:
• Hoeveel eerste trimester SEO's zijn door uw echocentrum in 2021 verricht en uitbetaald in 2021.
• Hoeveel eerste trimester SEO’s zijn door uw echocentrum in 2021 verricht en zijn/worden naar verwachting in 2022 uitbetaald.
loep

Regionaal nieuws

Gezamenlijke regiobijeenkomsten SPSAO en RCPSNH 2022

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd organiseren SPSAO en RCPSNH in 2022 een aantal regiobijeenkomsten:
- Dinsdagavond 29 maart 2022, 19-21 uur, online gezamenlijke echocasuïstiekbespreking
Zoomlink volgt na inschrijving en klik hier voor het programma.
- Vrijdagmiddag 17 juni 2022, 13-17 uur, live gezamenlijke algemene regiobijeenkomst.
Locatie en programma volgen t.z.t.

Voor deze regiobijeenkomsten wordt samengewerkt met de afdeling Prenatale Geneeskunde van Amsterdam UMC.

Voor regio echocasuïstiek besprekingen kunt u interessante casus aanleveren met een SEO verslag via poli.prenatale@amsterdamumc.nl o.v.v. regio casuïstiekbespreking SPSAO en RCPSNH en t.a.v. dr. E. van Leeuwen en dr. I. Linksens, gynaecologen van de afdeling Prenatale Geneeskunde. Casus kunnen worden besproken als vervolgonderzoek bekend is bij Amsterdam UMC én het kind reeds is geboren.

Wij verzoeken u vriendelijk om géén casus op te sturen naar SPSAO en RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG). De Regionale Centra mogen geen persoonsgegevens van zwangeren ontvangen.

Aanleveren onderwerpen bijeenkomst contractantenraad

Begin 2021 heeft RCPSNH een contractantenraad samengesteld, die als klankbord fungeert tussen RCPSNH en haar contractanten. RCPSNH vindt contact met en feedback vanuit het veld belangrijk. Dit helpt ons om met elkaar in de regio het programma prenatale screening zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit hiervan waar nodig te verbeteren.

De volgende bijeenkomst van de contractantenraad staat gepland op 21 april 2022. Mocht u onderwerpen hebben die u graag in de raad besproken wilt zien, laat het een van uw collega’s in de contractantenraad weten. Klik hier voor de contactgegevens van de leden.

Agenda

- 29 maart 2022: online gezamenlijke echocasuïstiekbespreking (RCPSNH en SPSAO) (19.00-21.00 uur)
- 17 juni 2022: live gezamenlijke algemene regiobijeenkomst georganiseerd door RCPSNH en SPSAO (13.00-17.00 uur)
- 3 oktober 2022: landelijke webinar “casuïstiekbespreking” (15.00-17.00 uur)
- 11 oktober 2022: terugkijk mogelijkheid landelijke webinar “casuïstiekbespreking” (19.00-21.00 uur)
- 22 november 2022: landelijke webinar “algemeen webinar” (15.00-17.00 uur)

Volg ons ook op Instagram!
Logo Instagram
Email Marketing Powered by MailPoet