RCPSNH-Logo-cmyk

Extra Nieuwsbrief 1e trimester SEO 22 maart 2021

22 maart 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over belangrijke onderwerpen op het gebied van de eerste trimester SEO. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief

Algemeen

- Terugblik 15 maart: algemeen webinar eerste trimester SEO (in onderzoeksetting)
- Algemeen webinar eerste trimester SEO: on demand
- 15 juni webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie, uitslag en betaling
- Informatiemap eerste trimester SEO (in onderzoeksetting)
- Bestel niet teveel folders

Counselors

- E-learning eerste trimester SEO (verplicht voor counselors)
- Werving zwangeren voor vaardigheidstraining

Echoscopisten

- Verdiepend webinar eerste trimester SEO (in onderzoeksetting): aanmelden kan nog
- Handleiding opleiding ETSEO-echoscopist
- Actief aanmelden theorietoets (verplicht voor echoscopisten)
- Aanmelden vaardigheidstrainingen
- Uitbetaling eerste trimester SEO aan echocentra

Agenda

Algemeen

Terugblik 15 maart: algemeen webinar eerste trimester SEO (in onderzoeksetting)

Op maandag 15 maart vond het algemene webinar over het eerste trimester SEO plaats. Het webinar werd gevolgd door bijna 2500 counselors, echoscopisten en andere geïnteresseerden. De kijkers beoordeelden het webinar met een 8.

Onder leiding van Sjaak Toet (bestuurder SPSRU) spraken diverse sprekers over de invoering van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting. Achtereenvolgens kwamen aan bod:
  • Het eerste trimester SEO in Nederland, inclusief kwaliteitsstandaard door dr. Liesbeth van Leeuwen (gynaecoloog en perinatoloog bij Amsterdam UMC, bestuurder SPSAO).
  • De wetenschappelijke IMITAS studie door dr. Monique Haak (gynaecoloog en specialist foetale geneeskunde bij LUMC, hoofdonderzoeker IMITAS studie).
  • Het counselingsgesprek: wat verandert er? door dr. Janneke Gitsels (verloskundige en counselor).
  • Praktische informatie door dr. Jacqueline Laudy, MSc. (arts-epidemioloog, bestuurder RCPSNH).
Vanuit de studio beantwoordden de sprekers samen met Laura Cloostermans, (projectleider 13 wekenecho bij RIVM-CvB) de vragen die kijkers stelden. Er werden bijna 1000 vragen gesteld, waarvan een deel beantwoord kon worden tijdens het webinar. Heeft u een vraag ingestuurd die tijdens het webinar niet aan bod kwam? Houd dan www.pns.nl in de gaten: daarop worden veel gestelde vragen over het eerste trimester SEO beantwoord.

Voor zorgverleners met een kwaliteitsovereenkomst bij een van de Regionale Centra wordt deelname aan dit algemeen webinar automatisch in Peridos geregistreerd. Hier is geen Bewijs van Deelname voor nodig. Heeft u om een andere reden een Bewijs van Deelname nodig? Deze kunt u aanvragen via contact@rcpsnh.nl.

Algemeen webinar eerste trimester SEO: on demand

Het bovengenoemde webinar is een verplicht onderdeel van de nascholing van counselors en voor echoscopisten die het eerste trimester SEO willen gaan uitvoeren. Indien u deze niet heeft gevolgd op 15 maart (of nog een keer wilt kijken), dan kunt u het algemeen webinar eerste trimester SEO terugkijken. Tevens zijn de presentaties beschikbaar op www.clbps.nl.

15 juni webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie, uitslag en betaling

Tijdens het algemene webinar is in grote lijnen aandacht besteed aan het proces van aanvraag tot uitbetaling van het eerste trimester SEO. Heeft u hier vragen over of wilt u - straks, als de invoeringsdatum nadert - meer weten en zien? Neem dan deel aan het webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie, uitslag en betaling op 15 juni van 14.45 tot 17.00 uur. Tijdens dit webinar worden allerlei praktische zaken rondom het eerste trimester SEO toegelicht aan de hand van schermbeelden in Peridos. Het webinar zal bestaan uit drie delen voor verschillende doelgroepen: counselors, echoscopisten en praktijkassistenten. U kiest zelf of u deelneemt en zo ja aan welk deel/welke delen. Meer informatie volgt een volgende nieuwsbrief.

Informatiemap eerste trimester SEO (in onderzoeksetting)

De informatiemap met factsheets en de vernieuwde informatiekaart is momenteel niet meer te bestellen via de webshop. Wilt u informatiemappen ontvangen? Mail dan naar cvb@rivm.nl. Graag wijzen wij u ook op de digitale versies van de factsheets. Heeft u mappen besteld, maar nog niet ontvangen? Deze worden binnenkort geleverd.

Bestel niet teveel folders

De folders van de screening op down-, edwards- en patausyndroom en van de 20 wekenecho worden vernieuwd vanwege de invoering van het eerste trimester SEO. Bestel daarom de komende maanden niet te veel folders. De nieuwe folders worden vanaf augustus 2021 in gebruik genomen en zijn vanaf juni te bestellen in de webshop op www.pns.nl/professionals.

Counselors

E-learning eerste trimester SEO (verplicht voor counselors)

Vanaf 15 maart is de e-learning eerste trimester SEO beschikbaar. In deze e-learning wordt specifiek ingegaan op het counselen van het eerste trimester SEO. Het volgen van de e-learning en het maken van de bijbehorende toets zijn verplichte onderdelen van de bijscholing voor counselors. Nadat u de e-learning heeft doorlopen én vervolgens de toets succesvol heeft gemaakt, ontvangt u per e-mail een certificaat. Deelname kost ongeveer één uur. De e-learning is geaccrediteerd door de KNOV, NVOG, BEN, V&VN en ABC1 en levert 1 punt op. Heeft u een BIG-registratie en heeft uw beroepsgroep de e-learning geaccrediteerd? Wij schrijven het accreditatiepunt voor u bij in het register van uw beroepsgroep en in Peridos. Counselors dienen de e-learning en toets te maken voor 31 mei 2021. Hierna doen de regionale centra een check in Peridos of u de verplichte bijscholingen (algemeen webinar en e-learning met een succesvol afgesloten toets) voor het eerste trimester hebt gedaan en of u per 1 augustus 2021 mag counselen voor het eerste trimester SEO.

Werving zwangeren voor vaardigheidstraining

Vanaf 12 april kunnen zwangeren zich aanmelden als model voor de vaardigheidstrainingen. Wie geschikt is, wordt bepaald ten tijde van de termijnecho. Diverse echocentra in Nederland hebben zich aangemeld mee te werken aan de werving van deze zwangeren. Zij ontvangen binnenkort een uitgebreide (landelijk opgestelde) informatiebrief om aan de geselecteerde zwangeren mee te geven. Met deze informatie kan de zwangere bij interesse zich aanmelden. Wij vragen u tijdens de intake of counseling geen toezegging te doen aan de zwangere over deelname.

Echoscopisten

Verdiepend webinar eerste trimester SEO (in onderzoeksetting): aanmelden kan nog

Het verdiepend webinar over het eerste trimester SEO (voor echoscopisten) vindt plaats op:
  • Maandag 29 maart van 19.00 tot 21.00 uur (optie 2)
Dit webinar is verplicht voor echoscopisten in opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Het is nog steeds mogelijk om u voor het webinar aan te melden.

Handleiding opleiding ETSEO-echoscopist

De opleidingen voor het eerste trimester SEO hebben een studiehandleiding gemaakt voor de echoscopisten. Deze bevat informatie over de gehele opleiding. Ook leest u hierin hoe u zich kunt voorbereiden op de theorietoets.

Actief aanmelden theorietoets (verplicht voor echoscopisten)

Een verplicht onderdeel van de scholing voor echoscopisten is het succesvol afronden van een theorietoets. De theorietoets wordt georganiseerd door de SEO-opleidingen. Echoscopisten die het algemene én verdiepende webinar hebben gevolgd, krijgen van hun Regionaal Centrum een Bewijs van Deelname en de aanmeldlink voor de digitale theorietoets. Het Bewijs van Deelname aan de webinars is nodig voor inschrijving voor de toets. Schrijf u na ontvangst van dit bewijs, zo spoedig mogelijk in voor de toets.

Aanmelden vaardigheidstrainingen

Vanaf 25 maart kunt u zich inschrijven voor de vaardigheidstraining. De uiteindelijke deelname hangt af van het met goed gevolg afronden van de theorietoets. Aanmelden kan via de website van Fontys.
Er is in het voorjaar ook nog wat ruimte voor echoscopisten die niet verplicht zijn de vaardigheidstraining te volgen. Deze echoscopisten kunnen zich vanaf 23 april inschrijven. De training vindt dan waarschijnlijk plaats in juni. Voor deze groep wordt accreditatie aangevraagd.

Uitbetaling eerste trimester SEO aan echocentra

Zoals in eerdere nieuwsbrieven gemeld, zullen de Regionale Centra voor Prenatale Screening de betalingen van het eerste trimester SEO aan de echocentra gaan uitvoeren. Wij informeren alle echocentra hier spoedig over via een aparte informatiebrief. We leggen dan meer uit over hoe het financieringsproces eruit ziet en wat er de komende tijd van de echocentra wordt verwacht.

Agenda

Agenda ETS 1.1