RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief april 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl.

In deze nieuwsbrief:

Counseling

- Save the date: 29 juni 2021, gezamenlijke online regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH
- TrainTool
- Deelname aan wetenschappelijk onderzoek: PRIME studie

NIPT

- Uitgeprint NIPT-aanvraagformulier voor bloedafname

Echoscopie

- Echoapparatuur
- Eerste en tweede trimester SEO
- Online regio-casuïstiekbespreking RCPSNH:17 mei 2021, 17.30-19.30 u

Overig

- Contractantenraad

Agenda

Counseling

Save the date: 29 juni 2021
Gezamenlijke online regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH, 19.30-21.00 uur.

Dit betreft een online bijeenkomst voor counselors met interessante casuïstiek. Daarvoor hebben we echter uw input nodig. Mogelijk staat u als counselor nog een casus bij die indruk op u heeft gemaakt door bijv. de medische voorgeschiedenis of sociaal maatschappelijke context van de zwangere, een taalbarrière of door bepaalde medisch-ethische of cultureel-etnische dilemma’s rondom deze casus. Een ervaring die ook interessant en leerzaam kan zijn voor andere counselors. Wij nodigen u van harte uit deze casus geanonimiseerd te sturen naar RCPSNH via contact@rcpsnh.nl. Wij nemen daarna voor verdere afstemming contact met u op. Meer info volgt.

TrainTool

In de vorige nieuwsbrief vanuit de Regionale Centra is een bericht verschenen over de counselingsnorm voor prenatale screening. Omdat dit bericht vragen opriep, volgt hier een toelichting:
Volgens de landelijke kwaliteitseisen geldt voor de counseling de norm van 50 gesprekken per jaar. In de huidige bijscholingsronde (2019-2021) is voor counselors die in 2019 en 2020 tussen de 35 en 49 counselingsgesprekken per jaar hebben gevoerd, het volgen van TrainTool verplicht als alternatief om aan de norm te voldoen. Het ging hierbij om een tijdelijke regeling. Vanaf 1 september 2021 is TrainTool niet meer up-to-date vanwege de start van de eerste trimester SEO en kan om die reden niet meer gebruikt worden voor verplichte nascholing bij 35-49 gesprekken. Er zal worden onderzocht of het haalbaar en wenselijk is om een geactualiseerde vorm van TrainTool in de nieuwe scholingsronde aan te bieden.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Onderstaand een herhaalde oproep van de PRIME studie. Zie hieronder voor meer informatie:

PRIME studie:
Gezocht: counselors prenatale screening, zwangere vrouwen & (beslissings)partners
Het besluit over prenatale screening nemen zwangere vrouwen vaak in samenspraak met anderen, zoals hun eigen partner, een familielid of vriend(in). We weten nog weinig over hoe beslissingspartners samen keuzes maken over screenen tijdens de zwangerschap.

Wij zijn voor dit onderzoek nog specifiek op zoek naar:
• Counselors met meer dan 10 jaar werkervaring; en
• Zwangere vrouwen en partners die niet meteen op één lijn zaten over de keuze om wel of niet te screenen.

Een interview duurt ongeveer 45 minuten. Help je mee met de werving?
Meer informatie over de PRIME studie en wervingsmateriaal: www.prime-studie.nl, Samen met de partner, Primestudie wervingsbericht 1 - YouTube
Voor vragen of opmerkingen: Promovenda Esther Schutgens-Kok, via esther.schutgens-kok@maastrichtuniversity.nl of 043-3882400.

NIPT

Uitgeprint NIPT-aanvraagformulier voor bloedafname

Voor de bloedafname is een papieren NIPT-aanvraagformulier noodzakelijk, omdat hier de
barcodes van de bloedbuizen opgeplakt worden voor verzending naar het NIPT-lab.
Wanneer u het NIPT-aanvraagformulier per e-mail naar de zwangere stuurt (bijvoorbeeld omdat u het counseling gesprek via videobellen heeft gevoerd), willen wij u vragen de zwangere er op te wijzen dat het NIPT-aanvraagformulier uitgeprint moet worden voor de bloedafname.

Echoscopie

Echoapparatuur

Hierbij een aanvullende toelichting ten aanzien van de toepassing van de kwaliteitseis echoapparatuur:
Apparatuur aangeschaft vóór 12 oktober 2020 mag, mits deze voldoet aan de kwaliteitseisen echoapparatuur, versie d.d. 23 maart 2017 (oude kwaliteitseis) dan wel aan de nieuwe versie van de kwaliteitseis van d.d. 12 okt 2020, ook gebruikt worden voor het uitvoeren van een eerste trimester SEO (na invoering in onderzoeksetting).
Bijvoorbeeld, als een echoprobe van een echosysteem, aangeschaft vóór 12 okt 2020, niet voldoet aan de oude kwaliteitseis maar wel aan de nieuwe kwaliteitseis, dan mag deze transducer uiteraard worden gebruikt bij de uitvoering van zowel het eerste als tweede trimester SEO. Dit zal bij een volgende versie wijziging van de kwaliteitseis worden aangepast.

Eerste en tweede trimester SEO

Met de introductie van het eerste trimester SEO, is de noodzaak ontstaan om onderscheid te maken tussen het eerste en tweede trimester SEO. Simpel weg het gebruik van ‘SEO’ volstaat nu niet meer om aan te duiden welk echoscopisch onderzoek bedoeld wordt. Voortaan zullen de RC's de afkortingen ETSEO en TTSEO gebruiken in communicatie naar zorgverleners, zoals in nieuwsbrieven en op de websites van de RC's en de CLBPS. In de communicatie naar zwangeren is het de bedoeling om te spreken over 13 wekenecho en 20 wekenecho.

Online regio-casuïstiekbespreking RCPSNH:17 mei 2021, 17.30-19.30 u

Heeft u zich nog niet ingeschreven voor de online casuïstiekbespreking, die op 17 mei 2021 zal plaatsvinden om 17.30-19.30 uur? Schrijft u zich dan hier in.

Deelname is kosteloos en accreditatie is aangevraagd bij de BEN en KNOV
Locatie: online via Zoom

Klik hier voor het programma.

Overig

Contractantenraad

Op 20 april jl. was een online bijeenkomst van de contractantenraad RCPSNH. Het belangrijkste onderwerp dat besproken is, betreft de implementatie van de eerste trimester SEO, hoe de scholing tot nu toe is ervaren en welke zaken er in de praktijk aandacht vragen zoals de logistiek planning en capaciteit. Op 1 juni 2021 staat een nieuwe bijeenkomst gepland. Mocht u onderwerpen hebben die u graag daar besproken wilt zien, laat het een van uw collega’s in de contractantenraad weten. Klik hier voor de contactgegevens van de leden.

Agenda

• Maart/april/mei 2021 e-learning counselors
• 17 mei 2021, 17.30-19.30 uur online casuïstiekbespreking RCPSNH voor echoscopisten
• Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep
• 4 juni 2021 basiscursus counselen over PNS (vol!). In okt/nov wordt nog een cursus georganiseerd, datum volgt.
• 18 juni 2021 basiscursus counselen over PNS (vol!). In okt/nov wordt nog een cursus georganiseerd, datum volgt.
• 29 juni 2021 gezamenlijke online regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH, 19.30-21.00 uur.
• 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO
• 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO
• September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep