RCPSNH-Logo-cmyk

Extra Nieuwsbrief 1e trimester SEO 10 mei 2021

10 mei 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over belangrijke onderwerpen op het gebied van de eerste trimester SEO. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief

Kwaliteitseisen

- Kwaliteitseisen eerste trimester SEO
- Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO - wijzigingen
- Format scoringsformulier eerste trimester SEO
- Kwaliteitseisen eerste trimester SEO - geen blaasvulling bij eerste trimester SEO is reden om te verwijzen
- Kwaliteitseisen vaginale echo

(Bij)scholing counselors en echosocopisten

- Informatiemap weer beschikbaar in webshop
- Aanmelden webinar 15 juni
- E-learning counselors: voltooien vóór 31 mei
- Controle op volgen verplichte bijscholing
- Veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO op www.pns.nl
- Webinars goed beoordeeld
- Vaardigheidstrainingen
- (Bij)scholing eerste trimester SEO - WBO vergunningsplichtig

Uitbetaling eerste trimester SEO

- Voorbereidingen uitbetaling eerste trimester SEO

Aanvraag contract en kwaliteitsovereenkomst

- Aanvraag contract zorginstellingen
- Aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopist
- Kwaliteitsovereenkomst counselor

Verwijzen na een afwijkend eerste trimester SEO (GUO type 2)

- In het geval van een GUO type 1 indicatie

Overig

- Bijdrage gevraagd aan IMITAS vragenlijst
- Instagram-account RCPSNH
- Meer informatie?
- Agenda

1. Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO

Voor het uitvoeren van het eerste trimester SEO heeft het RIVM kwaliteitseisen opgesteld, in samenwerking met verschillende werk- en projectgroepen en de Programmacommissie Prenatale Screening van het RIVM-CvB. Het gaat om onder andere eisen aan het eerste trimester SEO, aan de echoscopist die het eerste trimester SEO uitvoert, aan de opleiding en de kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester SEO. Deze kunt u vinden op Kwaliteitseisen | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl).

Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO – wijzigingen

In de onlangs gepubliceerde ‘Kwaliteitsbeoordeling voor het eerste trimester SEO’ zijn enkele wijzigingen doorgevoerd:
  • Bij het femur stond vermeld: ‘alleen de benige diafyse moet gemeten worden’. Dat is niet correct, dat geldt alleen bij het tweede trimester SEO en is daarom verwijderd.
  • Daarnaast is toegevoegd dat niet alle voorbeelden in de bijlage exact voldoen aan de genoemde vergroting. Echter op al deze beelden is een goede beoordeling te doen. Naar verwachting zal vanaf het moment van invoering van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting in Nederland steeds meer en beter beeldmateriaal van het eerste trimester SEO beschikbaar komen, waardoor de huidige beelden in de ‘Kwaliteitsbeoordeling voor het eerste trimester SEO’ vervangen kunnen worden.

Format scoringsformulier eerste trimester SEO

Bij de ‘Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO’ is ook het format scoringsformulier eerste trimester SEO gepubliceerd. Dit formulier wordt gebruikt bij de beeldbeoordeling van het eerste trimester SEO.

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO - Geen blaasvulling bij eerste trimester SEO is reden om te verwijzen

Tijdens het eerste trimester SEO dient te worden gekeken naar de blaasvulling. In principe hoort de blaas zich gedurende het SEO te vullen. Afwezigheid van blaasvulling gedurende het gehele onderzoek is reden om te verwijzen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Hier bleek wat onduidelijkheid over te bestaan. Daarom is dit nu ter verduidelijking opgenomen in hoofdstuk 7 van de ‘Kwaliteitseisen aan het eerste trimester SEO’. Let op: géén maagvulling tijdens het eerste trimester SEO is géén reden om te verwijzen.

Kwaliteitseisen vaginale echo

Bij het eerste trimester SEO wordt gestart met een abdominale echo. Het zal bij het eerste trimester SEO vaker dan bij het tweede trimester SEO voorkomen dat een abdominale echo niet voldoende beeld geeft en dat vervolgens een vaginale echo wordt aangeboden. In de ‘kwaliteitseisen vaginale echo vindt u de voorwaarden voor het mogen uitvoeren van een vaginale echo. Let op: bent u echoscopist en geen verloskundige of arts, dan bent u niet zelfstandig bevoegd om deze voorbehouden handeling uit te voeren. Conform de ‘kwaliteitseisen vaginale echo’ dient u in dat geval een protocol beschikbaar te hebben voor het in opdracht uitvoeren van een vaginale echo.

2. (Bij)scholing counselors en echoscopisten

Informatiemap weer beschikbaar in webshop

De informatiemap over het eerste trimester SEO voor counselors en echoscopisten was tijdelijk niet te bestellen in de webshop van het RIVM-CvB. Inmiddels is de voorraad aangevuld en is de map weer te bestellen. De factsheets over het eerste trimester SEO zijn ook digitaal beschikbaar.

Aanmelden webinar 15 juni

Op dinsdag 15 juni van 14.45 tot 17.00 uur vindt het webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie + uitslag en uitbetaling plaats. Dit webinar is gericht op de praktische zaken rondom het eerste trimester SEO en kan vrijwillig gevolgd worden. Accreditatie is aangevraagd. Het is een interactief webinar, waarbij deelnemers vragen kunnen stellen aan de sprekers. Tijdens dit webinar komen de volgende onderdelen aan bod:

- 14.45 – 15.30 uur Deel 1: Aanvraag
Aan bod komt het gehele proces van het aanvragen van het eerste trimester SEO en wat daarbij verkeerd kan gaan en hoe je dat oplost. Daarnaast bespreken we het aanvragen van het eerste trimester SEO voor zwangeren zonder BSN.
Dit onderdeel is met name bedoeld voor counselors.
- 15.35 – 16.10 uur Deel 2: Registratie en uitslag
Aan bod komt het gehele proces van de aanvraag opzoeken, bevindingen vastleggen en het aanleveren van de bevindingen aan Peridos.
Dit onderdeel is met name bedoeld voor eerste trimester SEO-echoscopisten en praktijkondersteuners.
- 16.15 – 17.00 uur Deel 3: Uitbetaling
Dit onderdeel gaat over het gehele proces rondom de uitbetaling van het eerste trimester SEO, vanaf het moment dat de aanlevering van de gegevens aan Peridos volledig is.
Dit onderdeel is met name bedoeld voor eerste trimester SEO-echoscopisten, praktijkhouders en medewerkers van echocentra die betrokken zijn bij de financiële afwikkeling van de verrichtingen.

U kiest zelf of u één, twee of drie delen volgt en logt in op de tijd dat het onderdeel dat u wilt volgen aan bod komt. Wilt u dit webinar (gedeeltelijk of geheel) bijwonen? Meld u dan hier alvast aan.

E-learning counselors: voltooien vóór 31 mei

De e-learning eerste trimester SEO is sinds 15 maart beschikbaar. In deze e-learning wordt specifiek ingegaan op het counselen van het eerste trimester SEO. Het volgen van de e-learning en het maken van de bijbehorende toets zijn verplichte onderdelen van de bijscholing voor counselors. Inmiddels heeft ruim de helft van de counselors de verplichte e-learning voltooid en de toets gehaald. Counselors moeten de e-learning en toets uiterlijk 31 mei 2021 hebben afgerond.

Controle op volgen verplichte bijscholing

In juni controleren de Regionale Centra in Peridos of counselors de verplichte bijscholingen hebben gevolgd (algemeen webinar en e-learning met een succesvol afgeronde toets). Heeft een counselor de verplichte bijscholing niet geheel gevolgd, dan kan het Regionaal Centrum de kwaliteitsovereenkomst ontbinden per 1 augustus 2021. In dat geval kunt u als counselor vanaf die datum geen counseling-gesprekken meer uitvoeren en screeningen aanvragen. Indien u hier vragen over hebt, neem dan contact op met uw Regionaal Centrum.

Veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO op www.pns.nl

Tijdens de webinars over het eerste trimester SEO zijn heel veel vragen gesteld. Omdat het onmogelijk was alles direct te beantwoorden, heeft het RIVM-CvB in de afgelopen weken een uitgebreide selectie van de meest gestelde vragen beantwoord en geplaatst op de pagina Veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO. Inmiddels staan daar al ruim 70 vragen en antwoorden, onderverdeeld in rubrieken. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld.

Webinars goed beoordeeld

Na afloop van de in maart gehouden webinars konden de deelnemers een evaluatie invullen. De belangrijkste resultaten delen we graag:
- Het webinar op 15 maart (algemeen) is beoordeeld met gemiddeld een 8,0.
- De webinars op 22 en 29 maart (verdieping voor echoscopisten) zijn beoordeeld met gemiddeld een 8,5.
Velen waren enthousiast over deze digitale vorm van scholing, georganiseerd door de Regionale Centra en het RIVM-CvB. Ook de communicatie over de webinars, de technische organisatie, de sprekers en de voorzitters kregen hoge beoordelingen. Bedankt voor deze mooie feedback!
beoordeling webinars
U kunt de webinars van 15 maart, 22 maart en 29 maart nog steeds terugkijken, tot een half jaar na de datum van het webinar.

Vaardigheidstrainingen

Vanaf 10 mei starten de vaardigheidstrainingen eerste trimester SEO voor echoscopisten bij Fontys, Inholland en het UMCU. De echoscopisten die deze verplicht dienen te volgen voor het behalen van het certificaat, hebben zich allemaal ingeschreven. In Haarlem is nog plek voor echoscopisten die de vaardigheidstraining vrijwillig willen volgen! Voor deze groep is 4 punten accreditatie toegekend. U kunt zich hier aanmelden. Mogelijk komen later ook nog plekken beschikbaar in Utrecht en Eindhoven. In september is ook nog voldoende mogelijkheid voor de vrijwillige groep om de training te volgen.

(Bij)scholing eerste trimester SEO – WBO vergunningsplichtig

De scholing van de echoscopisten in het eerste trimester SEO is in volle gang. Deze scholing wordt landelijk uniform verzorgd door intensieve samenwerking tussen opleidingsinstituten, de Regionale Centra en het RIVM-CvB. Vanaf 10 mei starten de vaardigheidstrainingen bij Fontys, Inholland en het UMCU. Vanwege de Wet op het Bevolkingsonderzoek is tot 1 september 2021 een vergunning nodig voor het verzorgen van praktijkscholing waarbij zwangere modellen zijn betrokken. Dit omdat het eerste trimester SEO zoals dat nu bij zwangeren in het kader van praktijkscholing / vaardigheidstraining tot 1 september 2021 wordt uitgevoerd, wettelijk wordt gezien als bevolkingsonderzoek. Voor bovengenoemde vaardigheidstrainingen, inclusief de benodigde voorbereidende echo, heeft VWS deze vergunning aan de Regionale Centra verleend.

3. Uitbetaling eerste trimester SEO

Voorbereidingen uitbetaling eerste trimester SEO

Om het financiële proces straks goed te kunnen ondersteunen, wordt op dit moment hard gewerkt aan het inbouwen van alle functionaliteiten in Peridos. Begin april is de informatiebrief ‘Voorbereidingen uitbetaling eerste trimester SEO’ verstuurd aan alle contactpersonen en praktijkhouders van de echocentra. Daarin is uitleg gegeven over de financiering van het eerste trimester SEO en wat de echocentra daar de komende maanden voor moeten regelen. Naar aanleiding van die brief kregen de Regionale Centra van diverse echocentra berichten met bankgegevens. Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat u deze gegevens per e-mail naar uw Regionaal Centrum stuurt. U kunt deze informatie binnenkort zelf in Peridos registreren. U ontvangt daarover nog bericht. De e-mails met bankgegevens die de Regionale Centra van de echocentra hebben ontvangen, worden verwijderd.

4. Aanvraag contract en kwaliteitsovereenkomst

Aanvraag contract zorginstellingen

Het counselen over en uitvoeren van het eerste trimester SEO kan pas als uw zorginstelling in het bezit is van een contract. Dit is vanaf eind mei aan te vragen bij het Regionaal Centrum in uw regio. Hierna kan uw Regionaal Centrum de counselors en echoscopisten met een kwaliteitsovereenkomst voor het eerste trimester SEO koppelen aan uw zorginstelling.

Aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopist

Wilt u het eerste trimester SEO uitvoeren? En voldoet u aan de (bij)scholingseisen? Dan kunt u vanaf eind mei een kwaliteitsovereenkomst aanvragen bij uw Regionaal Centrum. Pas als u een kwaliteitsovereenkomst heeft voor het eerste trimester SEO, mag u deze vanaf 1 september 2021 uitvoeren.

Kwaliteitsovereenkomst counselor

Voor de huidige counselors geldt dat zij een nieuwe kwaliteitsovereenkomst krijgen, indien zij voldoen aan de kwaliteitseisen counseling en de verplichte bijscholing over het eerste trimester SEO hebben gevolgd. Voor nieuwe counselors geldt dat zij bij de aanvraag voor een kwaliteitsovereenkomst ook een deelnamebewijs aan de verplichte eerste trimester SEO bijscholing moeten aanleveren.

5. Verwijzen na een afwijkend eerste trimester SEO (GUO type 2)

Inmiddels is bekend naar welke centra zwangeren met een afwijkend eerste trimester SEO kunnen worden verwezen. Dat zijn de volgende centra:
- Amsterdam MC, locatie VUmc en locatie AMC
- Erasmus MC
- Isala Zwolle
- LUMC
- MUMC
- UMCG
- UMCU
- Radboud MC

Indien er een verdenking op een afwijking is bij het eerste trimester SEO, dient de zwangere naar één van de bovenstaande centra te worden verwezen. Deze afspraken gelden vanaf de verwachte start van 1 september 2021 voor één jaar. Er is besloten om het aantal centra waarnaar verwezen kan worden in dat eerste jaar te beperken. Dit is een gezamenlijk besluit van de Centra voor Prenatale Diagnostiek en de onderzoeksgroep (IMITAS). Het belangrijkste argument dat ten grondslag ligt aan dit besluit, is een uniforme en complete dataverzameling in het eerste jaar na invoering van het eerste trimester SEO. De NVOG en de Programmacommissie Prenatale Screening hebben ingestemd met dit besluit.

In het geval van een GUO type 1 indicatie

U kunt als verloskundig zorgverlener met alle Centra voor Prenatale Diagnostiek én alle satellietcentra overleggen of er wel of geen indicatie is voor GUO type 1 in het eerste trimester. Indien er inderdaad een indicatie voor een GUO type 1 in het eerste trimester is, kan de zwangere verwezen worden naar één van de Centra voor Prenatale Diagnostiek of satellieten in Nederland. Daarvoor geldt niet dat alleen naar bovenstaande centra verwezen mag worden.

6. Overig

Bijdrage gevraagd aan IMITAS vragenlijst

De IMITAS studie onderzoekt de voor- en nadelen van het 13 weken SEO. Het is namelijk nog onduidelijk of de mogelijke voordelen opwegen tegen de mogelijke nadelen. De ervaringen en perspectieven van zwangeren en partners zijn essentieel om te beslissen of en hoe het eerste trimester SEO in te voeren.
Graag nodigt IMITAS u uit om een bijdrage te leveren aan het IMITAS vragenlijstonderdeel voor zwangeren en partners. Hun doel is een goede landelijke vertegenwoordiging van cliënten met verschillende achtergronden. Tot op heden zijn er nog weinig aanmeldingen van praktijken uit deze regio.

Wat wordt van de deelnemende praktijk verwacht?
- Zwangeren/partners vragen bij AD 8-12 weken of zij bereid zijn vragenlijsten in te vullen in het kader van onderzoek naar de 13 wekenecho.
- Emailadressen + a terme datum van geïnteresseerden doorsturen naar imitas@lumc.nl. Wij versturen zelf de digitale vragenlijsten.

Wie: zwangeren en/of partners rond AD 8-12 weken die kiezen voor een 20 weken SEO
Wat: digitale vragenlijsten: drie gedurende de zwangerschap, één postpartum. De eerste vragenlijst duurt 15 minuten, de andere vragenlijsten 5 minuten.
Onderwerp: geïnformeerde besluitvorming, perspectieven, gevoelens en ervaringen van zwangeren en hun partner met echo’s in de zwangerschap.
Wanneer: tot september 2021

Ter informatie: vergelijkbare vragenlijsten zullen vanaf de introductie van het 13 weken SEO aangeboden worden om een goede vergelijking te maken met de situatie zonder het 13 weken SEO.
Zou u willen bijdragen? U kunt uw praktijk opgeven door een mail te sturen naar imitas@lumc.nl. Zij kunnen u dan meer informatie sturen en eventueel flyers.
Alvast hartelijk dank namens IMITAS!

Instagram account RCPSNH

Sinds kort heeft RCPSNH ook een Instagram account. Hier vindt u actuele informatie voor counselors en echoscopisten in onze regio in Noord-Holland.
instagram

Meer informatie?

Alle informatie voor counselors en echoscopisten over het eerste trimester SEO is terug te vinden op https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals. De informatie wordt doorlopend aangepast en aangevuld: u vindt er naast de meest gestelde vragen ook de meest actuele gegevens over het eerste trimester SEO (zoals de opbouw van het tarief) en de belangrijkste details over de (bij)scholing. Ook de nieuwe kwaliteitseisen en factsheets staan online.

Agenda

agenda-mei 2021