RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief oktober 2022

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Landelijk nieuws

Algemeen

- Algemeen webinar 22 november 2022
- Nieuwe versies kwaliteitseisen
- IMITAS verzoekt invullen vragenlijst zorgprofessionals eerste trimester SEO (ETSEO - 13 wekenecho)

NIPT

- NIPT: er verandert van alles
- Save the date: dinsdag 7 februari 2023 - Webinar “NIPT vanaf 1 april 2023 – wat verandert er?”
- NIPT meerlingen studie

Echoscopie

- Evaluatie webinar casuïstiek 3 oktober 2022
- Naar een kwaliteitssysteem echoapparatuur in 2026 – informatiebijeenkomst
- Eerste trimester SEO – termijn
- Geslachtsbepaling bij het eerste trimester SEO
- Data opleidingen eerste trimester SEO 2023

Regionaal nieuws

Counseling

- Herinnering voor counselors: aanmelden bij deelregister PE-online

Agenda

Landelijk nieuws

Algemeen

Algemeen webinar 22 november 2022

De Regionale Centra organiseren een webinar prenatale screening op dinsdag 22 november van 15.00 – 17.00 uur voor counselors, echoscopisten en andere belangstellenden. In dit webinar behandelen we verschillende actuele onderwerpen op het gebied van de prenatale screening. Deze keer staat op het programma:
 • Onderzoek naar HCMV door dr. Brigitte Faas, laboratorium specialist klinische genetica
 • Open communicatie door zorgverleners na incidenten of bij klachten door em. prof. dr. Hans Brölmann
 • NIPT en nevenbevindingen en obstetrische bevindingen door dr. Robert-Jan Galjaard, klinisch geneticus en Mijntje Pieters, gynaecoloog
Tijdens het webinar kunnen deelnemers vragen stellen aan de sprekers. Het webinar zal na afloop in een on-demand versie beschikbaar komen en kan daarmee teruggekeken worden.
Meer informatie kunt u vinden op www.clbps.nl

Twee accreditatiepunten zijn toegekend door: BEN, KNOV, NVOG, V&VN en NAPA. Punten worden alleen bijgeschreven als het gehele webinar is gevolgd. U kunt zich voor dit webinar aanmelden via deze link.

Nieuwe versies kwaliteitseisen

Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO
De kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester SEO is gewijzigd.
De belangrijkste wijzigingen in versie 3 zijn:
 • Expliciet aandacht wordt gevraagd voor het gebruiken van het juiste type transducer/probe en te zorgen voor passende beeldinstellingen.
 • De AC en de maag(vulling) moeten in hetzelfde beeld worden beoordeeld.
 • De nek en het gelaat mogen in hetzelfde beeld worden beoordeeld.
 • De beoordeling van het hart (positie en vierkamerbeeld) moet in hetzelfde beeld worden beoordeeld als de thorax (vorm en aspect longen).
 • De bijlage bevat nieuwe voorbeeldfoto’s.
Kwaliteitseisen eerste trimester SEO
In de kwaliteitseisen aan het eerste trimester SEO is een extra paragraaf (1.4.1) opgenomen. Deze heeft betrekking op de informatie die op de website van het echocentrum moet staan. Deze informatie dient conform de informatie uit het landelijke voorlichtingsmateriaal te zijn. Vanaf de website van het echocentrum dient te worden doorgelinkt naar www.pns.nl en het landelijke voorlichtingsmateriaal.
Daarnaast is leeftijd als exclusiecriterium verwijderd.

Kwaliteitseisen tweede trimester SEO
Ook aan de kwaliteitseisen aan het tweede trimester SEO is paragraaf 1.4.1 toegevoegd over de informatie die op de website van het echocentrum moet staan.

Kwaliteitseisen opleiding counseling
Er is 30 september 2022 een nieuwe versie van de kwaliteitseisen opleiding counseling gepubliceerd. De belangrijkste wijziging in versie 4 is:
 • Beschrijving van beoogde bekwaamheden van de counselor toegevoegd. Deze bekwaamheden zijn ontwikkeld in het kader van de nieuwe bijscholingscyclus. De bedoeling hiervan is beter na te gaan of de opleiding counseling opleidt tot het gewenste eindniveau bij de cursist.

IMITAS verzoekt invullen vragenlijst zorgprofessionals eerste trimester SEO (ETSEO - 13 wekenecho)

De IMITAS-studie is gestart met een vragenlijststudie voor zorgprofessionals waarbij de ervaring met het eerste trimester SEO (ETSEO) en de gevolgen van de introductie van het ETSEO op het vakgebied onderzocht worden. Uw perspectief is belangrijk om de potentiële voor- en nadelen van het ETSEO in kaart te brengen.
checklist
Deze vragenlijst is bedoeld voor zorgverleners die te maken hebben met het ETSEO, zoals echoscopisten, counselors prenatale screening, verloskundigen, gynaecologen en kinderdeelspecialisten. Het gaat om een eenmalige digitale vragenlijst. Afhankelijk van uw specialisme duurt het invullen van de vragenlijst ongeveer 5-10 minuten. De resultaten worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en zijn niet tot personen of praktijken te herleiden.

Hoe aanmelden?
 • U kunt de vragenlijst invullen via deze link
 • Of u kunt de onderzoekers mailen via imitas@lumc.nl met het bericht dat u de vragenlijst voor zorgprofessionals zou willen invullen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de onderzoekers via email: imitas@lumc.nl. Meer informatie vindt u op www.13wekenecho.org.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

NIPT

NIPT: er verandert van alles

Vanaf 1 april 2023 wordt de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening in Nederland. De TRIDENT-1 en TRIDENT-2 studies lopen af. Dat betekent dat zwangeren straks kunnen kiezen voor de NIPT zonder dat ze mee moeten doen aan een wetenschappelijke studie.

Onder regie van het RIVM-CvB wordt momenteel - in samenwerking met de Regionale Centra, de verschillende beroepsgroepen en overige betrokkenen - de organisatie rond de NIPT opnieuw ingericht. De overheveling van de huidige NIPT (in het kader van de TRIDENT-studies) naar de reguliere screening, brengt namelijk nogal wat wijzigingen met zich mee. Denk hierbij aan:
 • meer bloedafnamepunten
 • gewijzigde exclusiecriteria
 • een nieuw protocol nevenbevindingen
 • aanpassingen in Peridos en andere informatiesystemen (het hele bloedafnameproces
verloopt voortaan digitaal)
 • de herinrichting van de NIPT-laboratoria
 • nieuwe (of aangepaste) communicatiematerialen
Een andere ingrijpende wijziging is dat zwangeren vanaf 1 april 2023 kosteloos aan de NIPT kunnen meedoen. Ook komt er een nieuwe toestemmingsregeling voor het gebruik van gegevens voor alle prenatale screeningen.

Save the date: dinsdag 7 februari 2023 - Webinar “NIPT vanaf 1 april 2023 – wat verandert er?”

Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op deze wijzigingen, wordt op 7 februari 2023 van 14.00 tot 16.00 uur een interactief webinar gehouden getiteld: NIPT vanaf 1 april 2023 - Wat verandert er?

Hierin worden counselors bijgepraat over:
 • alle inhoudelijke veranderingen
 • wat er wijzigt in de counseling en registratie
 • hoe de overgang naar de reguliere NIPT voor counselors en zwangeren zo soepel mogelijk verloopt
Bent u counselor? Noteer dan alvast de datum en tijd van dit webinar. U kunt zich ook nu al aanmelden. Deelname is verplicht voor counselors en accreditatie is aangevraagd. Het webinar komt direct na afloop in een on-demand versie beschikbaar.

NIPT meerlingen studie

Sinds juni 2020 is de NIPT meerlingen studie van start gegaan. Het doel van deze studie is het onderzoeken van de betrouwbaarheid van de NIPT bij meerlingen en vanishing twins. Het aantal vanishing twins in Peridos blijkt veel lager te zijn dan is voorspeld. Om toch een betrouwbaar antwoord te geven op de vraag ‘is de NIPT betrouwbaar bij vanishing twin zwangerschappen’ is juiste registratie hiervan in Peridos cruciaal. Daarom willen wij u graag herinneren aan de juiste route:

Indien u een vanishing twin heeft gediagnostiseerd moet u bij de NIPT-aanvraag kiezen voor een meerlingzwangerschap. Alleen wanneer u bij ‘Aantal foetus’ meer dan 1 aanklikt (ook bij een lege vruchtzak) kunt u kiezen voor de optie ‘vanishing twin’.

Voor vragen kunt u mailen naar niptmeerlingenstudie@erasmusmc.nl
Afb Peridos Meerling

Echoscopie

Evaluatie webinar casuïstiek 3 oktober 2022

De Regionale Centra organiseerden op 3 oktober met ondersteuning van de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) een landelijke casuïstiekbespreking. Tijdens het live webinar waren er ruim 900 deelnemers. Op 11 oktober werd het webinar eenmalig herhaald. Ruim 250 zorgverleners maakten van dat moment gebruik om het webinar te volgen. Het webinar is beoordeeld met gemiddeld een 8. Mireille Bekker vertelde over de IMITAS-studie en liet casus zien van het ETSEO. Pascale Robles de Medina en Esther Streefland gaven aan wat we kunnen leren van het eerste jaar eerste trimester SEO. Casus over het eerste trimester SEO en tweede trimester SEO zijn behandeld door Leonie Duin.
Een aantal vragen kon niet tijdens het webinar worden behandeld. Op dit moment wordt een Q&A gemaakt en deze wordt gepubliceerd op www.clbps.nl.

Naar een kwaliteitssysteem echoapparatuur in 2026 - informatiebijeenkomst

Echoapparatuur die gebruikt wordt voor het ETSEO en/of het TTSEO moet voldoen aan de kwaliteitseisen. Om de kwaliteit in de toekomst nog beter te kunnen borgen, is een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld door het Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) in samenwerking met het RIVM en de Regionale Centra. Dit systeem wordt tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk geïmplementeerd.
transducer
Het nieuwe kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat het voor echopraktijken makkelijker wordt om een keuze te maken bij de aanschaf van nieuwe echoapparatuur. Vanaf januari 2023 wordt namelijk gaandeweg een lijst opgesteld met apparatuur die via een typekeuring heeft laten zien dat het voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Na plaatsing van een nieuw echoapparaat is een acceptatietest nodig. Daarnaast zal in het nieuwe systeem de apparatuur in de echocentra (technisch) worden gemonitord via periodieke testen. Dat moet ertoe leiden dat de apparatuur optimaal functioneert én dat er een objectiever oordeel over de kwaliteit te geven is. Meer informatie over het kwaliteitssysteem is te vinden op www.pns.nl.

Graag informeren we degenen die betrokkenen zijn bij het aanschaffen en onderhoud van echoapparatuur in de prenatale screening over dit kwaliteitssysteem. Alle contactpersonen van de echocentra hebben hierover een aparte mail ontvangen met informatie en de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.

U kunt op maandag 14 november 16.00-17.00 uur of op donderdag 17 november 17.00-18.00 uur een digitale informatiebijeenkomst bijwonen waarin toelichting wordt gegeven over de aanleiding hiervan, de rol van de verschillende partijen en de uitvoering van het systeem. Wat gaat er nu concreet veranderen en wat betekent dat voor u? Ook is ruimte voor het stellen van vragen.

De opzet en inhoud van beide bijeenkomsten zijn gelijk. U kunt het moment kiezen dat het u schikt om de bijeenkomst bij te wonen. Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u de link voor deelname.
Ik meld me aan voor maandag 14 november 16.00-17.00 uur
Ik meld me aan voor donderdag 17 november 17.00-18.00 uur

Eerste trimester SEO – termijn

Het eerste trimester SEO kan worden uitgevoerd tussen 12+3 weken en 14+3 weken. Landelijk blijkt dat ca. 40% pas ná 13+5 weken wordt uitgevoerd.

Counselor:
Wijs de zwangere op het tijdig inplannen van de 13 wekenecho. Het doel van de echo is het vaststellen van grove afwijkingen en die zijn echt al snel te zien. Het tijdig inplannen geeft ook ruimte bij de echoscopisten om aan de vraag te voldoen en helpt hen in het verdelen van de capaciteit.

Echoscopist:

Rond 13 weken zijn alle te beoordelen structuren het best in beeld te brengen. Wees ook niet terughoudend met het aanbieden van een vaginale echo.

Geslachtsbepaling bij het eerste trimester SEO

De Regionale Centra krijgen signalen dat er echoscopisten zijn die bij het ETSEO het geslacht meedelen aan de zwangere (al dan niet benoemd met een onzekerheidsmarge). Landelijk is afgesproken dat de beoordeling van het geslacht geen onderdeel is van het ETSEO (kwaliteitseisen aan het eerste trimester SEO). Wij vragen u dit in acht te nemen bij de uitvoering van het ETSEO en ook zo kenbaar te maken aan de zwangeren indien hiernaar gevraagd wordt. Zie voor extra toelichting de webpagina met veelgestelde vragen over het ETSEO.

Data opleidingen eerste trimester SEO 2023

In 2023 zijn er twee momenten dat er een opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist start, namelijk in januari en in september.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn:
ATD
 • een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO (TTSEO)
 • een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden
 • minimaal 500 TTSEO’s verricht vóór de start van de opleiding
U kunt zich voor de opleiding aanmelden via contact@rcpsnh.nl.

Voldoet u (nog) niet aan de gevraagde aantallen voor het TTSEO, maar heeft u wel interesse? Neem dan ook graag contact met ons op.

Opleiding voorjaar 2023
Vóór 19 januari 2023 Webinars gevolgd
19 januari 2023 Vragenuur
2 februari 2023 Toets
14 februari 2023 Herkansing toets
10 maart 2023 Vaardigheidstraining Amsterdam UMC
24 maart 2023 Vaardigheidstraining Utrecht UMC (datum onder voorbehoud)

Opleiding najaar 2023
Vóór 14 september 2023 Webinars gevolgd
14 september 2023 Vragenuur
21 september 2023 Toets
28 september 2023 Herkansing toets
6 oktober 2023 Vaardigheidstraining Inholland
13 oktober 2023 Vaardigheidstraining Fontys

Regionaal nieuws

Counseling

Herinnering voor counselors: aanmelden bij deelregister PE-online

De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is dit jaar van start gegaan en heeft een looptijd van 5 jaar. Meld u aan voor het deelregister counseling prenatale screening van de KNOV: elke dag tussen 6:00 en 6:30 haalt Peridos de nieuwe gegevens op uit PE-online van de door zorgverleners gevolgde, geaccrediteerde, opleidingen en legt deze vast.

Wilt u geen gebruik maken van het deelregister of bent u niet bij de KNOV aangesloten? Het is voor ons als Regionaal Centrum ook mogelijk om handmatig opleidingen te registreren in Peridos; neem daarvoor contact met ons op.

Vanaf 2022 dient de counselor 20 accreditatiepunten te behalen in deze vijf jaar. Er zijn al verschillende bijscholingen geaccrediteerd voor de prenatale screening. Kijk hiervoor op PE-online en beoordeel of de scholing die wordt aangeboden, past bij uw leerwensen.

Agenda

- 14 november 2022: digitale informatiebijeenkomst kwaliteitssysteem echoapparatuur (16.00-17.00 uur)
- 17 november 2022: digitale informatiebijeenkomst kwaliteitssysteem echoapparatuur (17.00-18.00 uur)
- 18 november 2022: Basiscursus counselen over prenatale screening
- 22 november 2022: Landelijke webinar “algemeen webinar” (15.00-17.00 uur )
- 7 februari 2023: Landelijk webinar NIPT. De Regionale Centra organiseren samen met het RIVM-CvB op dinsdagmiddag 7 februari 2023 een landelijk webinar over de implementatie van de NIPT in de screening (14.00-16.00 uur)
- 16 februari 2023: Echosymposium in de RAI Amsterdam
Volg ons ook op Instagram!
Logo Instagram
Email Marketing Powered by MailPoet