RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief

mei 2019

Counseling

E-learning Nascholing prenatale screening

De nieuwe e-learning ‘Nascholing Prenatale Screening’ voor counselors is beschikbaar. Deze e-learning vervangt de digitale individuele nascholing (DIN2.1). De e-learning bestaat uit 10 modules en kost in totaal ongeveer 3 uur, dit kan in meerdere sessies.
Meer informatie en aanmelden voor de e-learning kan via deze link op de RIVM website. Als u een inlogaccount hebt aangemaakt, is dit account twee weken geldig. Gedurende deze twee weken kunt u de e-learning volgen en afsluiten met de toets.
De e-learning is geaccrediteerd met 3 punten door KNOV, NVOG, BEN en Kwaliteitsregister V&VN.

Kwaliteitseisen

Normaantallen NT

In verband met de bijstelling van de NT norm per 1 september 2018 krijgen NT-echoscopisten een tussentijds overzicht van de verrichte NT’s in de periode 1-9-2018 tot 1-4-2019. Dit overzicht is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de te verwachten aantallen ten opzichte van de nieuwe norm van 50 per jaar. NT-praktijken krijgen eveneens een tussentijds overzicht van de NT’s in hun centrum.

Counseling

Counselors krijgen in de komende weken informatie toegestuurd over het behalen van de kwaliteits- en opleidingseisen voor counselors, zoals beschreven in de Kwaliteitseis Counseling Prenatale Screening van het RIVM versie 10
Aan counselors met minder gesprekken dan de norm van 50 gesprekken per jaar wordt aanvullend gevraagd naar mogelijk achterliggende redenen (bijvoorbeeld ziekte of zwangerschapsverlof) en het aantal te verwachten counselingsgesprekken in 2019. Deze informatie is van belang voor het eventueel verbinden van consequenties aan het niet voldoen aan de kwaliteitseis.

Peridos

Contactpersoon audit counselingscentra

Ten behoeve van de digitale audit counselingscentra die later dit jaar uitgevoerd zal worden, wordt binnenkort in Peridos de rol ‘contactpersoon audit counseling’ toegewezen aan één persoon binnen de zorginstelling. De contactpersoon ontvangt de notificaties vanuit Peridos met betrekking tot de audit en is verantwoordelijk voor de uit te voeren acties door de zorginstelling. Wij verzoeken u op korte termijn aan ons door te geven aan wie wij binnen uw zorginstelling deze rol kunnen toewijzen. contact@rcpsnh.nl

Combinatietest

Jaarverslag 2018 Star-shl

In de regio RCPSNH vindt de kansberekening voor de combinatietest centraal plaats. Eind 2017 heeft het landelijk screeningslaboratorium Star-shl deze taak overgenomen van het screeningslaboratorium VUmc. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek RIVM heeft aan Star-shl opdracht gegeven de kwaliteit van de combinatietest te bewaken.
In dit jaarrapport staan de prestatie indicatoren met betrekking tot de combinatietest.

Vacature

Bij de Cooperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening is een vacature voor een junior medewerker beleid en beheer. Voor meer informatie over de vacature zie: https://www.intermediair.nl/vacature/27781596/junior-medewerker-beleid-en-beheer

Verwerkersovereenkomst

Tekst Peridos website aangepast

De tekst op de website van Peridos onder de knop AVG is aangepast. Op de vraag of er een verwerkersovereenkomst nodig is tussen verloskundige praktijk / echocentrum / ziekenhuis / Peridos / Regionaal centrum, staat nu het volgende antwoord:

Nee, er is geen verwerkersovereenkomst nodig. Uit juridische toetsing blijkt dat er geen sprake is van een verwerkersrelatie tussen Regionale Centra en zorginstellingen. Elk Regionaal Centrum (RC) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens van de deelnemers binnen diens werkgebied, voor de taken die zij op grond van de WBO vergunning uitvoert. Daarnaast geldt dat een zorginstelling voor haar eigen doel en vanuit een eigen verantwoordelijkheid de persoonsgegevens van haar cliënten verwerkt. Er is dus sprake van twee verwerkingsverantwoordelijken (het RC en de zorgaanbieder) die via Peridos persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Op grond daarvan hoeft er dan ook geen verwerkersovereenkomst te worden afgesloten. De ‘Samenwerkingsovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens’ en het ‘Gebruikersreglement Peridos’ vormen de basis voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de zorgaanbieder en het RC.

Agenda


Dinsdag 24 september 2019

Regionale casuistiekbespreking
De bijeenkomst is bedoeld voor echoscopisten die werkzaam zijn bij een echocentrum dat samenwerkt met het RCPSNH. Inbreng vanuit de praktijk is altijd heel welkom. Informatie over programma en inschrijving volgt op de website en in de nieuwsbrief.

Maandag 18 november 2019

De gezamenlijke regionale bijeenkomst SPSAO en RCPSNH in het najaar van 2019 wordt gehouden in het Amsterdam UMC, locatie VUmc, op maandag 18 november 2019. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten, waarin 19 november werd genoemd. Informatie over programma en inschrijving volgt op de website en in de nieuwsbrief.

Maandag 25 november 2019 (de cursus van 21 juni is vol)

Basiscursus Counselen over prenatale screening.
Amsterdam UMC, locatie AMC. Online Informatie en inschrijven