RCPSNH-Logo-cmyk

Extra Nieuwsbrief juli 2022

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Landelijk nieuws

Algemeen

- Contact opnemen met de Peridos Helpdesk
- Landkaart echocentra met overcapaciteit
- Deelname zwangeren jonger dan 15 jaar aan eerste trimester SEO en NIPT

Counseling

- Nieuwe versie kwaliteitseisen counseling

Echoscopie

- Naar een Kwaliteitssysteem Echoapparatuur in 2026
- Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist, laatste oproep

Regionaal nieuws

Eerste trimester SEO

- Afspraak tijdig aanvragen én inplannen
- Controleer standaard én direct elke aanvraag

Overig

- Bereikbaarheid RCPSNH zomerperiode

Agenda

Landelijk nieuws

Algemeen

Contact opnemen met de Peridos Helpdesk

Om contact op te nemen met de Peridos helpdesk zijn er twee manieren, namelijk via het formulier op de website (Helpdesk webformulier) en via het Helpdesk mailadres (helpdesk@peridos.nl).

Wanneer u persoonsgegevens en/of andere privacygevoelige informatie meestuurt, maak dan ALTIJD gebruik van het webformulier. Hiermee komen de gegevens beveiligd in het Peridos helpdesksysteem.

Indien u een BSN meestuurt, kunt u deze plaatsen in het daarvoor bestemde ‘BSN’ veld. Wanneer er meerdere BSN gedeeld moeten worden, plaats deze dan in het veld ‘Beschrijving’.

Overige vragen, die géén persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie bevatten kunt u per mail versturen aan helpdesk@peridos.nl.
Algemeen

Landkaart echocentra met overcapaciteit

Op de website van CLBPS staat een landkaart met echocentra die ruimte hebben in hun spreekuren om eerste en/of tweede trimester SEO's uit te voeren. Echocentra die (tijdelijk) geen capaciteit hebben voor deze uitvoering, kunnen dit overzicht raadplegen en zwangeren verwijzen naar centra met meer mogelijkheden. Ook counselingpraktijken kunnen dit overzicht raadplegen.

Het overzicht op de landkaart is gemaakt op basis van de resultaten van een vragenlijst over capaciteit bij echocentra voor de uitvoering van het eerste en tweede trimester SEO. Echocentra die ruimte in hun spreekuren hebben om deze echo's uit te voeren, hebben toestemming gegeven om hun gegevens te delen. Eventuele mutaties in beschikbaarheid kunt u doorgeven via helpdesk@peridos.nl.


Deelname zwangeren jonger dan 15 jaar aan eerste trimester SEO en NIPT

De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad (GR) heeft adviezen gepubliceerd aangaande de deelname van zwangeren van 15 jaar en jonger aan de NIPT en het eerste trimester SEO. De GR adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor beide onderzoeken vergunning te verlenen aan zwangeren van 15 jaar en jonger onder de voorwaarde dat de informatie aan de zwangere en haar (gezagdragende) ouder(s) of voogd(en) wordt aangepast.

Counseling

Nieuwe versie kwaliteitseisen counseling

Sinds 10 juni 2022 is een nieuwe versie van de kwaliteitseisen counseling gepubliceerd op pns.nl. Deze kwaliteitseisen zijn geactualiseerd ten aanzien van het punt dat het opnemen van informatie over prenatale screening op de website van counselingspraktijk niet meer vrijblijvend is. Vanaf de eigen website dient te worden doorgelinkt naar www.pns.nl.

Echoscopie

Naar een Kwaliteitssysteem Echoapparatuur in 2026

Tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 wordt geleidelijk een kwaliteitssysteem voor de echoapparatuur geïmplementeerd. Dit is een gezamenlijk project van het RIVM-CvB, de Regionale Centra en het LRCB (Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek). Kern van het plan is dat de specificaties en eisen van de echoapparatuur voortaan getoetst en gemonitord worden door een deskundige / centrale organisatie (LRCB). Vanaf 21 juli is op pns.nl meer informatie te vinden over dit systeem. De informatie op deze site wordt de komende tijd steeds aangevuld. Neem in geval van vragen contact op met uw Regionaal Centrum.
transducer

Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist, laatste oproep

In het najaar is weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn: een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO, een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden en minimaal 500 TTSEO’s verricht vóór de start van de opleiding. U kunt zich voor de opleiding aanmelden bij uw Regionaal Centrum.

Voldoet u (nog) niet aan de gevraagde aantallen voor het TTSEO, maar heeft u wel interesse? Neem dan ook contact op met uw Regionaal Centrum.
De opleiding tot ETSEO-echoscopist bestaat uit:

Regionaal Nieuws

Eerste trimester SEO

Afspraak tijdig aanvragen én inplannen

Alleen als de zwangere toestemming heeft gegeven mee te doen aan de wetenschappelijke studie mag het eerste trimester SEO worden ingepland en uitgevoerd. Daarom is het belangrijk dat de counselor de aanvraag tijdig instuurt als bewijs van deze toestemming. Maar ook dat zwangeren niet te lang wachten met het maken van een afspraak voor het eerste trimester SEO. De termijn voor het laten uitvoeren van het eerste trimester SEO is krap en echocentra hebben te maken met volle spreekuren.
ATD
Verzoek aan counselors: we vragen u direct na de termijnecho de aanvraag voor het eerste trimester SEO naar Peridos te sturen en ook de zwangeren erop te wijzen dat ze op tijd (direct na de termijnecho) een afspraak hiervoor moeten maken.

Controleer standaard én direct elke aanvraag

Echocentra krijgen een eerste trimester SEO alleen uitbetaald als de counselor een aanvraag heeft gedaan in Peridos bij een termijn van uiterlijk 14+5 weken. Controles in Peridos laten zien dat er nog steeds verrichtingen zijn waarbij een (tijdige) aanvraag ontbreekt. Dat betekent dat de echo’s dus ook niet uitbetaald kunnen worden. Voor echocentra is dit uiteraard erg vervelend.
checklist
Om dit te voorkomen, adviseren wij de echocentra om het controleren van de aanvraag standaard in het werkproces op te nemen: zo weet u tijdig of de aanvraag van een eerste trimester SEO in Peridos staat.
  • Wil een zwangere een afspraak maken? Check dan direct of de aanvraag in Peridos staat.
  • Blijkt bij deze controle dat er geen aanvraag in Peridos staat? Dan is er nog tijd om hierover contact op te nemen met de counselingspraktijk.
  • Een praktijkassistent kan deze controle ook doen. Vraag hiervoor de rol van ondersteunend zorgfunctionaris ETSEO aan bij uw Regionale Centrum als u dit nog niet heeft gedaan.

Bereikbaarheid RCPSNH Zomerperiode

Van maandag 25 juli tot en met vrijdag 12 augustus is het RCPSNH wegens de vakantieperiode beperkt bereikbaar. Hierdoor is het mogelijk dat u minder snel een reactie van ons ontvangt dan dat u normaal van ons gewend bent. Wilt u hiermee rekening houden bij het aanvragen van contracten en het melden van wijzigingen van counselors/echoscopisten die werken in uw organisatie?

Het team van het RCPSNH wenst u een mooie en zonnige zomer toe!
zomer

Agenda

- 9 september 2022: CAHAL Symposium (9.00-18.30 uur). Het centrum voor aangeboren hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) organiseert een symposium. Klik hier voor de uitnodiging.
- 3 oktober 2022: Landelijke webinar “casuïstiekbespreking” (15.00-17.00 uur)
- 11 oktober 2022: Terugkijkmogelijkheid landelijke webinar “casuïstiekbespreking” (19.00-21.00 uur)
- 18 november 2022: Basiscursus counselen over prenatale screening
- 22 november 2022: Landelijke webinar “algemeen webinar” (15.00-17.00 uur )
- 7 februari 2023: Landelijk webinar NIPT. De Regionale Centra organiseren samen met het RIVM-CvB op dinsdagmiddag 7 februari 2023 een landelijk webinar over de implementatie van de NIPT in de screening.
Volg ons ook op Instagram!
Logo Instagram
Email Marketing Powered by MailPoet