RCPSNH-Logo-cmyk

Extra nieuwsbrief september 2019

Nieuw beleid t.a.v. beoordeling pyelum per 1 oktober 2019

Naar aanleiding van de regionale casuïstiek bespreking, heeft het RCPSNH op advies van de afdeling Prenatale Diagnostiek van het Amsterdam UMC, locatie VUmc besloten om per 1 oktober 2019 de aanpassingen wat betreft de beoordeling van het pyelum in de Leidraad Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) versie 3.0 in juli 2019 alvast door te voeren in de regio van het RCPSNH.
Voor de overige wijzigingen wordt de beoordeling door het RIVM van deze leidraad, opgesteld en geaccordeerd door de NVOG, afgewacht. Zoals in de nieuwsbrief aangegeven, wordt u daar later in het jaar over geïnformeerd.

Wijziging

  • Pyelum < 7mm: geen vervolgonderzoek
  • Een geïsoleerd unilateraal of bilateraal pyelum ≥ 7 mm en < 10 mm ten tijde van het SEO: kan in eigen centrum opnieuw worden bekeken rondom 32 weken zwangerschap.
  • Pyelum ≥ 10 m: verwijzing voor Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek.
  • Pyelum < 10 mm in combinatie met bijv. een mega-ureter of een blaasafwijking dient ook verwezen te worden. (=> het betreft dan een niet geïsoleerde afwijking).
De aanpassingen m.b.t. de beoordeling van het pyelum in de NVOG Leidraad SEO zijn gemaakt op basis van de NvK Richtlijn Antenatale hydronefrose.
Onderstaand vindt u een link naar de NVOG Leidraad SEO en de NvK Richtlijn Antenatale hydronefrose en de stroomdiagrammen die besproken zijn tijdens de casuïstiek bespreking RCPSNH dd 24 september 2019.

NVOG Leidraad SEO versie 3.0 - juli 2019
Stroomdiagram beleid bij sonomarkers
NvK Richtlijn Antenatale Hydronefrose
Stroomdiagram geisoleerde antenatale hydronefrose
Geisoleerde antenatale hydronefrose