RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief

juli 2019

056f2fc5-d989-4ef3-bcca-8f1c35f5ab50 - kopie (2)

Combinatietest

Evaluatie regionaal NT-plan

In september 2018 heeft het RCPSNH op basis van het aantal te verwachten aanvragen voor de combinatietest in de regio, het aantal echoscopisten teruggebracht naar twaalf, in zes subregio’s. Na 1 september 2019 zullen wij bekijken of het huidige regionaal NT plan nog voldoet. Wij constateren namelijk dat het aantal NT’s beduidend lager uitvalt dan de verwachting was vorig jaar..
Op onze website vindt u dit actuele overzicht van de beschikbaarheid van NT-echoscopisten in de regio, ook tijdens de vakantieperiode.

Counseling

Digitale audit counselingspraktijken

Dit najaar zal het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland starten met een digitale audit van alle counselingspraktijken in de regio RCPSNH. De audit vindt plaats door middel van een gestandaardiseerde vragenlijst. Er worden vragen gesteld over beleid, procedures en uitvoering bij de counseling binnen de praktijk. Ook wordt gevraagd de informatie over de praktijk en de zorgverleners in Peridos te controleren. De meeste vragen zijn meerkeuze vragen, soms wordt een toelichting of een bijlage gevraagd.

De vragenlijst wordt op dit moment ingebouwd in Peridos. Degene die door de praktijk is aangemeld voor de rol van ‘contactpersoon audit counseling’ ontvangt bericht wanneer de vragenlijst is klaargezet in Peridos. De ingevulde vragenlijst wordt beoordeeld door het RCPSNH en de uitkomst wordt teruggekoppeld aan de contactpersoon. Aan de toets worden geen individuele consequenties verbonden.

In de uitrolfase zouden wij graag starten met 5 à 10 counselingspraktijken. Als u bereid bent aan deze pilot mee te werken, meldt u dat dan a.u.b. via contact@rcpsnh.nl

NIPT

TRIDENT-studies verlengd tot 1 april 2023

De TRIDENT-studies, die de implementatie van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) als eerste screeningstest voor de detectie van foetaal trisomie 21, 13 en 18 onderzoekt, wordt verlengd. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de vergunning voor TRIDENT-2 verlengd met 3 jaar tot 1 april 2023.

Informatiebeveiliging

Inloggen met twee-factor authenticatie

Er is een begin gemaakt met de uitrol van twee-factor authenticatie voor alle Peridos gebruikers. Zorgverleners die werken met Orfeus of Vrumun hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen over te schakelen op de single sign-on methode. Dat wil zeggen dat bij opstarten van Orfeus of Vrumun ook direct kan worden ingelogd in Peridos. Er is een nieuwe versie van de Vrumun handleiding voor de SSO-koppeling op de Peridos website geplaatst. De knoppen om naar Zorgportaal te gaan hebben in Vrumun een andere plek gekregen.

Wij vragen iedereen die de uitnodiging heeft ontvangen zo snel mogelijk over te schakelen op inloggen via Zorgportaal.

Een Peridosaccount is strikt persoonlijk

Nog steeds blijken er zorgverleners en praktijkondersteuners te zijn die gezamenlijk gebruik maken van één Peridos account. Wij benadrukken nogmaals dat dit niet is toegestaan en dat u hiermee het risico op datalekken vergroot. De twee-factor-authenticatie via Zorgportaal is onder meer bedoeld om dit te voorkomen. Ook het gebruik van een hardware token om in te loggen is strikt persoonlijk. Binnen enkele maanden zal het niet meer mogelijk zijn alleen met gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen.

Startende zorgverlener

Komt in uw praktijk een startend echoscopist of counselor werken, dan maken wij u er nogmaals op attent dat deze zorgverlener pas mag beginnen met de counseling of SEO als het regionaal centrum de aanvraag met alle benodigde informatie heeft ontvangen en een kwaliteitsovereenkomst heeft aangemaakt. De zorgverlener moet de kwaliteitsovereenkomst online hebben geaccordeerd. Begint de zorgverlener zonder kwaliteitsovereenkomst dan is dit een overtreding van de Wet op het Bevolkingsonderzoek. Het is mede de verantwoordelijkheid van de praktijkeigenaar dat deze de zorgverlener wijst op deze verplichting.

Agenda

Dinsdag 24 september 2019
Regionale casuïstiekbespreking
Locatie: Amsterdam UMC, locatie Vumc, vergaderzaal “de Waver”
De bijeenkomst is bedoeld voor echoscopisten die werkzaam zijn bij een echocentrum dat samenwerkt met het RCPSNH. Inbreng vanuit de praktijk is altijd heel welkom. Echoscopisten hebben onlangs het verzoek gekregen per praktijk één casus aan te leveren. U kunt zich hier alvast online inschrijven

Maandag 18 november 2019
Regionale bijeenkomst RCPSNH en SPSAO
Locatie: Amsterdam UMC, locatie Vumc, congreszaal “de Amstel”.
De bijeenkomst is bedoeld voor contractanten van SPSAO en RCPSNH en andere belangstellenden.
Informatie over het programma volgt op onze website en in de nieuwsbrief. U kunt zich alvast inschrijven via het online inschrijfformulier

Maandag 25 november 2019
Basiscursus Counselen over prenatale screening.
Amsterdam UMC, locatie AMC. Online Informatie en inschrijven

Team RCPSNH wenst u een mooie zomer!