RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief februari 2020

Met deze nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Peridos

- Per kwartaal gegevens uploaden naar Peridos
- Bereikbaarheid van Peridos vanuit het buitenland
- Account Peridos strikt persoonlijk
- Tijdig aanmelden nieuwe zorgverleners

Echoscopie

- Beleid wat te doen bij een verdikte NT < 11 weken
- Kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting aangepast
- Evaluatie regionaal NT plan
- Stand van zaken eerste trimester SEO (13 weken echo)
- Casuïstiekbespreking 24 maart 2020

Counseling:

- Vaststellen aantal counselingsgesprekken

Overig

- NIPT nauwkeuriger dan verwacht

Agenda

Peridos

Per kwartaal gegevens uploaden naar Peridos

De regionale centra en het RIVM vragen de zorginstellingen om hun gegevens minimaal ieder kwartaal naar Peridos te uploaden. Het frequent en tijdig opladen van gegevens in Peridos geeft u een actueel overzicht over het aantal verrichtingen dat door u is uitgevoerd. Dit is van belang bij de toetsing van de normaantallen.
De regionale centra controleren de gegevens na uploaden op volledigheid en koppelen eventuele fouten naar de zorginstellingen terug met het verzoek om deze fouten aan te passen in het bronsysteem. Tijdig opladen van gegevens naar Peridos voorkomt dat u veel correcties moet aanbrengen in één keer. Daarnaast kunt u in Peridos zelf nagaan hoeveel verrichtingen u heeft uitgevoerd in een bepaalde periode via het tabblad 'Rapportage', u vindt hier de handleiding. U kunt per type (counseling, SEO, NT-meting en combinatietest) een rapport opvragen over het aantal verrichtingen dat u heeft uitgevoerd in een bepaalde periode.
Het RIVM gaat, in overleg met de bronleveranciers, in 2020 de wijze van aanlevering aanpassen. De Excel-aanleveringen worden uitgefaseerd hetgeen een vereenvoudiging betekent voor de praktijken.

Bereikbaarheid van Peridos vanuit het buitenland

Peridos is alleen te bereiken vanuit Nederland, België en Duitsland. IP-adressen vanuit andere landen zijn geblokkeerd. Dit is gedaan omdat verreweg de meeste hack-pogingen uit het buitenland komen hetgeen op deze manier kan worden voorkomen. We willen dit nog een keer onder de aandacht brengen. Recent kon een zorgverlener vanuit het buitenland niet inloggen om een NIPT uitslag in te kunnen zien.

Account Peridos strikt persoonlijk

Graag wijzen wij u erop dat een Peridos-account strikt persoonlijk is. Wij merken dat er nog steeds zorgverleners en praktijkondersteuners zijn die gezamenlijk gebruik maken van één Peridos account. Dit is NIET toegestaan in het kader van de AVG. Het risico op datalekken en foutieve registraties wordt hiermee vergroot. Ook het gebruik van een hardware token om in te loggen in Peridos is strikt persoonlijk.

Tijdig aanmelden nieuwe zorgverleners

Na het aanmaken van een nieuwe gebruiker in Peridos kan het een aantal werkdagen duren voordat de gebruiker daadwerkelijk via zorgportaal in Peridos kan inloggen. Voor counselors is het van belang dat ze tijdig toegang hebben tot Peridos voor de NIPT-aanvragen en registratie van counselingsgesprekken. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden bij het aanmelden van nieuwe counselors. Vraag om die reden ruim voor de gewenste startdatum een kwaliteitsovereenkomst aan via het aanvraagformulier op onze website, zodat de toegang tot Peridos tijdig geregeld kan worden.

Echoscopie

Beleid wat te doen bij een verdikte NT < 11 weken

Naar aanleiding van de presentatie van prof. dr. Katia Bilardo tijdens de regiobijeenkomst van 18 november jl., over “een verdikte NT voor en na 11 weken”, willen wij mede namens de afdeling Prenatale Geneeskunde van het Amsterdam UMC ter verduidelijking het volgende advies meegeven:
Voorlopig alleen een NT ≥ 3,5 mm verwijzen > 11 weken (exclusie criterium voor NIPT).
Er wordt nagedacht over een studie naar de vroege verdikte NT door Amsterdam UMC.

Kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting aangepast

In 2018 zijn de ‘kwaliteitseisen aan de NT-echoscopist’ gewijzigd. De werkgroep Kwaliteit Zorguitvoering heeft naar aanleiding hiervan de ‘kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting’ aangepast. Klik hier voor meer informatie.

Evaluatie regionaal NT plan

Vanwege de verminderde vraag naar combinatietesten als gevolg van de introductie van de NIPT, heeft het RCPSNH het regionaal NT plan dat is ingegaan op 1 september 2018 geëvalueerd en bijgesteld voor 2020. Wij willen hiermee enerzijds de kwaliteit en anderzijds de beschikbaarheid van de NT-metingen voor de combinatietest in de regio zoveel mogelijk waarborgen.
Dat betekent dat per 1 januari 2020 de combinatietest nog kan worden uitgevoerd in 7 NT-echocentra waarvoor in totaal 9 NT echoscopisten beschikbaar zijn.
NT Locaties 2019-12-19
Op onze website vindt u het actuele overzicht en de bereikbaarheid van de NT-echoscopisten in de regio.

Stand van zaken eerste trimester SEO (13 weken echo)

Na de oplevering van de Verkenning 13-weken echo in mei 2019, is het RIVM gevraagd om te starten met de voorbereidingen voor een structureel echoscopisch onderzoek ter opsporing van structurele afwijkingen rond 13 weken zwangerschap. Het RIVM werkt samen met de verschillende beroepsgroepen, de regionale centra en de patiëntenorganisaties hard aan de voorbereidingen.

Hierbij is het voorstel om naar de zorgverleners toe te communiceren met de term “eerste trimester SEO” en naar de zwangeren met de term “13 weken echo”. Definitieve besluitvorming hierover volgt nog.

Er wordt gewerkt aan o.a.:
• de kwaliteitsstandaard. Hierin wordt beschreven naar welke structuren tijdens het eerste trimester SEO gekeken dient te worden.
• het vormgeven van de bijscholing. Ervaren echoscopisten en counselors dienen deze te volgen om het eerste trimester SEO uit te mogen voeren, dan wel over het eerste trimester SEO te kunnen counselen.
• aanpassingen van de gehele informatiehuishouding, waaronder Peridos. Hierdoor is het ook daadwerkelijk mogelijk het eerste trimester SEO uit te voeren.
• de voorbereidingen voor het aanpassen en ontwikkelen van materialen voor de zwangeren.
• het in kaart brengen van de kosten van een eerste trimester SEO. Hiervoor vindt op dit moment een tariefonderzoek plaats.

Wetenschappelijk onderzoek
Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor heeft ZonMW op 28 november 2019 een subsidieoproep uitgezet binnen het programma Zwangerschap en geboorte II. Indienen van onderzoeksvoorstellen kan tot 18 februari 2020. Naar verwachting vindt de vergunning plaats voor de zomer van 2020. Direct daarna starten de voorbereidingen voor het wetenschappelijk onderzoek. De beoogde looptijd van het project is vier jaar.

Het landelijk onderzoek moet zich richten op de volgende hoofdvragen:
• Wat is het effect van het eerste trimester SEO in Nederland in termen van deelname, resultaten, vervolgdiagnostiek en zwangerschapsuitkomsten?
• Wat zijn de ervaringen van zwangere vrouwen (en hun partner) met het eerste trimester SEO?
• Hoe kan het eerste trimester SEO geïmplementeerd worden en welke gevolgen heeft dit (eventueel) voor de bredere keten van verloskundige zorg?

In de volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen over dit onderwerp.

Casuïstiekbespreking 24 maart 2020

U kunt zich nog aanmelden voor de casuïstiekbespreking op 24 maart 2020 die in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, wordt georganiseerd.
Aanmelden kan door op deze link te klikken.

Onderwerpen:
- belangrijkste wijzigingen in nieuwe SEO leidraad
- bespreking van aangeleverde casuïstiek uit de regio

Wij hebben aan elke echocentrum gevraagd één casus hiervoor aan te leveren met daarnaast één casus vanuit de regio voor de rubriek “niet gezien of anders gezien”. Indien u dit nog niet heeft gedaan of wanneer u een leerzame casus tegenkomt, blijf deze vooral insturen naar de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Stuur uw casus (let er op dat vervolg onderzoek bekend is bij deze afdeling van VUmc en het kind reeds is geboren) op naar prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. casuïstiekbespreking RCPSNH. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om deze informatie NIET te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG).

Counseling

Vaststellen aantal counselingsgesprekken

In verband met de in november jl. aangepaste kwaliteitseisen counseling wordt door de regionale centra in februari 2020 het aantal verrichtingen per individuele counselor vast gesteld aan de hand van de gegevens die op 1 februari 2020 over het jaar 2019 in Peridos aanwezig zijn. Alle counselingspraktijken hebben hiervoor (herhaalde) separate berichtgeving per mail ontvangen om alle counselingsgegevens over 2019 vóór 1 februari 2020 aan te leveren. Volgens de landelijke kwaliteitseisen dient het voeren van counselingsgesprekken tot de regelmatige werkzaamheden van de counselor te behoren.

• De counselor dient 50 gesprekken per jaar te voeren, zodat de counselor geoefend blijft in het counselen.
• Voor de bijscholingsronde 2019-2020 geldt dat counselors die tussen de 35-50 counselingsgesprekken doen, verplicht zijn deel te nemen aan de vaardigheidstoets TrainTool. Deze counselors kunnen de toets maken in mei, juni of september 2020. In april 2020 worden hiervoor de eerste uitnodigingen verstuurd.
• Counselors die minder dan 35 gesprekken hebben gevoerd in 2019, voldoen niet aan de kwaliteitsnorm. Van hen zal de kwaliteitsovereenkomst worden beëindigd.

Het RCPSNH zal komende periode de counselors persoonlijk informeren die minder dan 50 geregistreerde gesprekken hebben in Peridos over 2019.
Counselors kunnen ook zelf in Peridos kijken hoeveel gesprekken voor hen in Peridos geregistreerd staan via het rapportage menu, klik hier voor de handleiding.

Voor de volgende bijscholingsronde (2021 en verder) wordt aan de hand van de resultaten van de procesevaluatie en de ervaring met de huidige ronde gekeken naar hoe de kwaliteitseisen in de toekomst worden vorm gegeven.

Overig

NIPT nauwkeuriger dan verwacht

In Nederland wordt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) sinds 1 april 2017 in onderzoeksverband aangeboden aan alle zwangere vrouwen als alternatief voor de combinatietest (TRIDENT-2 studie). Op 7 november 2019 zijn in het toonaangevende tijdschrift American Journal of Human Genetics de resultaten van het eerste jaar gepubliceerd. De resultaten laten zien dat de Nederlandse NIPT nauwkeuriger test dan op basis van studies werd verwacht. De grote meerderheid van de zwangeren die kiest voor NIPT wil ook andere bevindingen dan down-, edwards-, en patausyndroom horen.

Agenda

Vrijdag 7 februari 2020: Basiscursus counselen voor prenatale screening
Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC. Informatie en aanmelding via de website van de SPSAO.

Woensdag 26 februari 2020: Symposium foetale echoscopie
Locatie : Amsterdam Rai, Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam, Zaal E - Entree F
Programma en inschrijven via de website van de SPSAO.
Kosten : € 99,- incl. koffie/thee, lunch, goodiebag & entree negenmaandenbeurs
Accreditatie : KNOV, NVOG, BEN

Dinsdag 24 maart 2020: Casuïstiekbespreking voor echoscopisten die werkzaam zijn bij een echocentrum dat samenwerkt met het RCPSNH.
Locatie: VUmc, vergaderzaal ‘De Waver’. De zaal is open vanaf 16:30 uur, het programma begint om 17:00 uur. Voor broodjes wordt gezorgd.
U kunt zich hier online inschrijven
Accreditatie bij de BEN en de KNOV is aangevraagd (2 punten).

Woensdag 22 april 2020 Valedictory Symposium Prof. Katia Bilardo “Looking Back To The Future”
Locatie: Auditorium Vrije Universiteit, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam
De zaal is open vanaf 10.00 uur, het programma begint om 10.30 uur tot ca. 17:00 uur.
Meer informatie over het aanmelden (vóór 1 maart) en programma vindt u via deze link.

Dinsdag 9 juni 2020: gezamenlijke regionale bijeenkomst SPSAO en RCPSNH
Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC, collegezaal 4.
De zaal is open vanaf 12:30 uur, het programma begint om 13:00 uur tot ca. 17:00 uur.
Informatie over programma en inschrijving volgt.