RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief maart 2020

Met deze nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

- Scholingsbijeenkomsten van regionale centra en Coronavirus (COVID-19)
- Afscheid Brigid Kars-Walker

Echoscopie

- 13 weken echo/ eerste trimester SEO

Counseling:

- Kwaliteitseisen counseling - aantal counselinggesprekken en Traintool
- Risico’s registratie op andermans naam
- Versturen spiegelinformatie

Overig

- Informatie over pre- en neonatale screeningen op één website
- Vertaling Folders

Agenda

Algemeen

Scholingsbijeenkomsten van regionale centra en Coronavirus (COVID-19)

Wegens de toenemende verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) hebben de regionale centra in onderling overleg besloten voorlopig de bijeenkomsten ten behoeve van scholing van zorgverleners niet door te laten gaan.
De regionale centra vinden het belangrijk dat de zorgverleners beschikbaar blijven om zorg te kunnen verlenen. Daarnaast willen ze het risico op verspreiding van het virus onder zorgverleners zo klein mogelijk maken. Overigens zijn er al zorgcentra die intern afspraken hebben dat het personeel in dienst van het centrum niet naar onderwijs en opleidingsbijeenkomsten mag gaan tijdens deze periode.

Dit betekent dat de casuïstiekbespreking van het RCPSNH op 24 maart NIET doorgaat en wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. U wordt hierover geïnformeerd.
De gezamenlijke regiobijeenkomst op 9 juni blijft vooralsnog geagendeerd .

Afscheid Brigid Kars-Walker

18 februari 2020 was de laatste werkdag van onze lieve collega Brigid. Zij geniet inmiddels van haar welverdiende pensioen. Wij bedanken Brigid enorm voor haar inzet en voor alles wat zij, vanaf de beginperiode van het landelijke programma prenatale screening, heeft bijgedragen.
We wensen haar veel geluk en een goede gezondheid toe samen met haar man en zullen haar als gezellige collega missen.
Brigid

Echoscopie

13 weken echo/ eerste trimester SEO

Wij zijn in afwachting van een door het RIVM/CvB opgesteld nieuwsbericht over de ontwikkelingen/stand van zaken betreffende dit onderwerp. Zodra we deze hebben ontvangen, berichten wij u hierover.

Counseling

Kwaliteitseisen counseling - aantal counselinggesprekken en Traintool

Conform de landelijke kwaliteitseisen dient een counselor minimaal 50 counselingsgesprekken per jaar te voeren, zodat een counselor voldoende geoefend blijft in het counselen. Daarnaast dient een counselor zich voldoende bij te scholen. Counselors krijgen de keuze voor de bijscholingsronde 2019-2020 minimaal twee van drie optionele bijscholingsonderdelen te volgen, waaronder de toets op de counseling-vaardigheden (Traintool).
Als counselor wordt u elk jaar gecontroleerd door uw RC op het aantal gesprekken. Het RC houdt daarbij rekening met een periode van afwezigheid (indien met geldige reden en doorgegeven aan het RC).
  • Indien u minimaal 50 gesprekken heeft gevoerd in een jaar, voldoet u aan de kwaliteitseis m.b.t. het aantal gesprekken en is het maken van Traintool een optioneel onderdeel in de bijscholing.
  • Indien u 35-49 gesprekken heeft gevoerd in een jaar, voldoet u op dit onderdeel aan de kwaliteitseisen na deelname aan Traintool. Dit geldt ongeacht welke en hoeveel bijscholingsonderdelen u al heeft gedaan. Dit geldt ook voor counselors die in 2018 of 2019 zijn afgestudeerd en tussen de 35 en 49 counselingsgesprekken hebben gevoerd, om zo feedback te krijgen op de counselingsvaardigheden. In dit geval ontvangt u een uitnodiging tot het maken van Traintool.* Deze uitnodiging is niet vrijblijvend. Dit is ook duidelijk omschreven in de uitnodiging.
  • Indien u minder dan 35 gesprekken heeft gevoerd in een jaar, voldoet u niet op dit onderdeel aan de kwaliteitseisen en zal het RC contact met u opnemen over de mogelijke consequenties voor uw kwaliteitsovereenkomst. Indien dit het gevolg is van langdurige afwezigheid met een geldige reden, kan het RC besluiten dat u voldoet na deelname aan Traintool.
Tenslotte een advies:
Als u niet veel counselingsgesprekken voert en om welke reden dan ook niet aan de 50 gesprekken komt, kies dan voor het maken van Traintool als één van de drie optionele bijscholingsonderdelen. Zo voorkomt u dat u naar aanleiding van het aantal gevoerde counselingsgesprekken, Traintool nog dient te maken bovenop de gevolgde bijscholingen.

* Het RC beoordeelt of iemand wordt uitgenodigd voor Traintool rekening houdend met alle omstandigheden.

Risico’s registratie op andermans naam

De Regionale Centra prenatale screening bemerken dat het voorkomt dat counselingsgesprekken of in Peridos of in het cliëntenregistratiesysteem op naam van een andere counselor geregistreerd worden dan op naam van degene die in werkelijkheid gecounseld heeft. Belangrijk voor de zorginstelling en de betrokken zorgverleners is dat de registratie op andermans naam risico’s geeft op aansprakelijkstelling in geval van ontevreden cliënten en vanwege deze vorm van fraude.

Wij willen u wijzen op uw en onze plichten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals het borgen van de juistheid van gegevens, de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens en het melden van een inbreuk hierop. Het Regionaal Centrum zal registratie op andermans naam moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het RIVM. Tevens kan een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nodig zijn.

De risico’s zijn eenvoudig te voorkomen door de counseling prenatale screening in uw organisatie alleen te laten uitvoeren door counselors die een kwaliteitsovereenkomst counseling hebben én geregistreerd zijn in uw zorginstelling als counselor. De counselingsgesprekken moeten geregistreerd worden op de naam van degene die het counselingsgesprek heeft gevoerd. Deze naam mag niet gewijzigd worden voorafgaand aan de aanlevering van de gegevens aan Peridos.

Voor meer informatie hierover, zie www.peridos.nl/avg.

Versturen spiegelinformatie

De regionale centra zullen binnenkort per mail spiegelinformatie sturen aan de counselingspraktijken betreffende het jaar 2018. De regionale centra versturen deze informatie zodat voor hen inzichtelijk is waar vrouwen voor kiezen in hun praktijk ten opzichte van het regionale gemiddelde. Het percentage vrouwen dat koos voor de NIPT is ook hierin opgenomen evenals informatie betreffende de uitkomsten van de screening ten opzichte van de regio. De reden dat deze rapporten pas in 2020 verstuurd worden is dat er een paar technische hindernissen genomen moesten worden om deze rapporten te kunnen versturen, op een landelijk uniforme wijze. De regionale centra streven ernaar deze spiegelinformatie in de toekomst sneller na afloop van het betreffende jaar te versturen.

Overig

Informatie over pre- en neonatale screeningen op één website

Vanaf 6 februari is alle informatie over prenatale en neonatale screeningen te vinden op één website voor zowel publiek als professional. De nieuwe website heet www.pns.nl en zal t.z.t. de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl volledig vervangen.
Op www.pns.nl vindt u de volgende 5 screeningsprogramma’s bij elkaar:

• PSIE (bloedonderzoek zwangeren)
• Down-, edwards-, patausyndroom
• 20 wekenecho
• Hielprik
• Gehoorscreening

Informatie voor publiek over prenatale screening
Sinds een paar jaar wijzen verloskundig hulpverleners zwangeren op het bestaan van de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Ook deze informatie is vanaf nu te vinden op de nieuwe website www.pns.nl.
We zorgen er voor dat bezoekers van www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl automatisch terecht komen op www.pns.nl. Op www.pns.nl staat dezelfde informatie als op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl, wel is de volgorde van de informatie en de structuur anders op de nieuwe site.

Op www.pns.nl/prenatale-screeningen vindt u informatie over:
• PSIE (bloedonderzoek zwangeren)
• Down-, edwards-, patausyndroom
• 20 wekenecho

Voorlichtingsmaterialen aanpassen
In voorlichtingsmaterialen van het RIVM zoals de folders zullen links naar www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl vervangen worden door links naar pagina’s op www.pns.nl. Dit zal geleidelijk gaan.

U hoeft niet gelijk uw links aan te passen. Bezoekers van www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl komen automatisch terecht op een pagina van www.pns.nl. Wilt u op termijn ook in uw eigen voorlichtings-materialen en website de oude links vervangen door de nieuwe?
Heeft u vragen over de nieuwe website, of suggesties? Mail dan naar cvb@rivm.nl

Vertaling folders

Folders over screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO worden voortaan alleen nog vertaald in het Arabisch, Engels, Pools en Turks. De vertaalde foldertekst zal beschikbaar komen via de website van het RIVM. Geef zwangeren met een voorkeur voor informatie in het Arabisch, Engels, Pools of Turks een link naar de informatie of print eventueel de informatie zelf uit.

Agenda

Dinsdag 24 maart 2020: casuïstiekbespreking voor echoscopisten die werkzaam zijn bij een echocentrum dat samenwerkt met het RCPSNH.
DEZE BIJEENKOMST IS GECANCELD, WORDT VERPLAATST NAAR NADER TE BEPALEN DATUM.

Woensdag 22 april 2020: valedictory Symposium Prof. Katia Bilardo “Looking Back To The Future”
Locatie: Auditorium Vrije Universiteit, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam
De zaal is open vanaf 10.00 uur, het programma begint om 10.30 uur tot ca. 17:00 uur.
Meer informatie over het aanmelden (vóór 1 maart) en programma vindt u via deze link.
NOG GEEN INFORMATIE ONTVANGEN OVER DOORGANG VAN DEZE BIJEENKOMST.

Dinsdag 9 juni 2020: gezamenlijke regionale bijeenkomst SPSAO en RCPSNH
Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC, collegezaal 4.
De zaal is open vanaf 12:30 uur, het programma begint om 13:00 uur tot ca. 17:00 uur.
Informatie over programma en inschrijving volgt.
DEZE BIJEENKOMST GAAT VOOR ALSNOG DOOR.