RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief december 2019


Personele wijziging RCPSNH

Afscheid

Deze week verlaat Ineke Wester het RCPSNH om van haar welverdiende vervroegd pensioen te gaan genieten.

Wij danken Ineke enorm voor alles wat zij, vanaf de start van het landelijke programma prenatale screening, heeft bijgedragen.
We wensen haar een fijne tijd toe met haar man en familie en zullen haar erg missen.

Welkom

Het RCPSNH heet Esther Wissink (coördinator beleid en beheer, zie linker foto) en Suzanne Derksen (management assistent, zie rechter foto) van harte welkom in het team.
Deze nieuwe collega’s nemen de taken over van Ineke en Brigid (vanaf februari 2020).

20191212_130249 (003)
20191212_130832
20191212_130928

Counseling

Versneld aanleveren counselingsgegevens over 2019

Let op: dit betreft een wijziging t.o.v. de mededeling in de voorgaande nieuwsbrief.
Wij verzoeken u de counselingsgegevens van 2019 vóór 1 februari 2020 te uploaden naar Peridos en verwachten dat u vanaf 2020 ieder kwartaal de gegevens aanlevert.
Wij controleren de gegevens op volledigheid en koppelen eventuele fouten naar de zorginstellingen terug met het verzoek om deze fouten aan te passen in het bronsysteem. Tijdig uploaden van gegevens naar Peridos voorkomt dat u veel correcties moet aanbrengen in één keer. Daarnaast kunt u in Peridos zelf nagaan hoeveel verrichtingen u heeft uitgevoerd in een bepaalde periode via het tabblad 'Rapportage'. Hier kunt u per type (counseling, SEO, NT-meting en combinatietest) een rapport opvragen over het aantal verrichtingen dat u heeft uitgevoerd in een bepaalde periode.

Aantallen counselingsgesprekken

In verband met de in november jl. aangepaste kwaliteitseisen counseling zullen de regionale centra in februari 2020 de aantallen verrichtingen per individuele counselor vaststellen aan de hand van de gegevens in Peridos.

Volgens de landelijke kwaliteitseisen dient het voeren van counselingsgesprekken tot de regelmatige werkzaamheden van de counselor te behoren. De counselor dient 50 gesprekken per jaar te voeren, zodat de counselor geoefend blijft in het counselen. Vooralsnog geldt alleen in deze bijscholingsronde 2019-2020 dat counselors die tussen de 35-50 counselingsgesprekken doen, verplicht zijn deel te nemen aan de vaardigheidstoets TrainTool. Deze counselors kunnen de toets maken in mei, juni of september 2020. In april 2020 zullen de eerste uitnodigingen hiervoor worden verstuurd.
Counselors die minder dan 35 gesprekken hebben gevoerd, voldoen niet aan de kwaliteitsnorm. Van hen zal de kwaliteitsovereenkomst worden beëindigd. Zij worden hierover persoonlijk in het voorjaar door RCPSNH geïnformeerd.
Voor de volgende bijscholingsronde (2021 en verder) wordt aan de hand van de resultaten van de procesevaluatie en de ervaring met de huidige ronde gekeken naar hoe de kwaliteitseisen in de toekomst worden vorm gegeven.

Afgestudeerden

Counselors die in 2018 of 2019 zijn afgestudeerd en tussen de 35 en 50 counselingsgesprekken hebben gevoerd, dienen ook de vaardigheidstoets in TrainTool te maken om feedback te krijgen op de counselingsvaardigheden.

Counseling bij laaggeletterdheid

Op 18 november vond de gezamenlijke regionale bijeenkomst SPSAO en RCPSNH plaats in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Een van de programmaonderdelen was een interactieve en zeer onderhoudende presentatie over laaggeletterdheid door Fadua el Bouazzaoui en Hafida Boukayoua van de Stichting Voorlichters Gezondheid. Punten om mee naar huis te nemen waren dat
- er maar liefst 2,5 miljoen laaggeletterde Nederlanders zijn;
- twee op de drie laaggeletterden een autochtone Nederlander is;
- er verschillende signalen zijn waaraan je laaggeletterdheid kunt herkennen. Lees meer op www.pharos.nl
- laaggeletterdheid een risicofactor voor de gezondheid vormt. Lees meer op www.lezenenschrijven.nl
- dat een taalcursus de geletterdheid (sterk) kan verbeteren.

Op de site van de Stichting staat o.a. een informatiefilmpje omtrent prenatale screening gemaakt door SPS Zuidwest-Nederland. Het filmpje is ook in het Turks, Marokkaans/Arabisch en Marokkaans/Berbers beschikbaar. Ook is er een handboek over geboortezorg bij verschillende culturen.
Verdere informatie, voorlichtingsmaterialen en trainingsaanbod voor zowel laaggeletterden als zorgverleners zijn te vinden op de sites van de Stichting Lezen en Schrijven, www.lezenenschrijven.nl en van Pharos, www.pharos.nl.

Aanvulling kwaliteitstoets counselors 2019

In de nieuwsbrief van november 2019 hebben wij een overzicht gegeven van de resultaten van de kwaliteitstoets counselors over het jaar 2018. Afrondend kan nog worden aangevuld dat wij van in totaal drie counselors de kwaliteitsovereenkomst hebben ontbonden omdat recent is geconstateerd dat zij niet hebben voldaan aan de kwaliteitseisen.

Echoscopie

Nieuwe query Astraia SEO versie 8 beschikbaar

De Astraia SEO-queries voor het maken van Excel bestanden om op te laden in Peridos zijn
aangepast. Met deze queries zullen de in Astraia geregistreerde sonomarkers vollediger aangeleverd
worden. De nieuwe versies zijn te vinden op www.peridos.nl.

Nieuw SEO-protocol beeldbeoordelingen

Het RCPSNH start in januari 2020 met de nieuwe visitatieronde van de zorginstellingen. Voorafgaand
aan de visitatie wordt de SEO-echoscopist gevraagd een logboek te maken voor de
beeldbeoordeling. In deze nieuwe visitatieronde zal er gebruikt gemaakt worden van het meest recente SEO beeldbeoordelingsprotocol. Hier wordt door RCPSNH reeds mee gewerkt sinds 1 maart 2019. (zie nieuwsbrief). Voor de echocentra die vóór die datum in de vorige ronde zijn gevisiteerd is dit nieuw, vandaar deze uitleg.

De belangrijke wijziging in dit protocol is dat er op zeven structuren geen structurele fout gemaakt mag worden. Indien er op één of meer van de zeven structuren een structurele fout is gemaakt, zal de hele beeldbeoordeling als onvoldoende worden afgegeven. Alle SEO-echoscopisten zullen vanaf 2020 door de RCPSNH beoordeeld worden op basis van dit nieuwe protocol. Hier vindt u het nieuwe beeldbeoordelingsprotocol.

SEO beeldbeoordeling voor echoscopisten in meerdere regio’s werkzaam

Echoscopisten die in meerdere regio’s werkzaam zijn worden beoordeeld in de regio waar de betreffende echoscopist de meeste SEO’s verricht. De andere regio vraagt de volledige beoordeling op bij echoscopist, en kan gemotiveerd besluiten om ook beelden te beoordelen.

Casuïstiekbespreking

Op 24 maart 2020 wordt weer een casuïstiekbespreking georganiseerd in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Zie elders (Agenda) in deze nieuwsbrief voor online aanmelden.
Onderwerpen:
- belangrijkste wijzigingen in nieuwe SEO leidraad
- bespreking van aangeleverde casuïstiek uit de regio
Hiervoor ontvangt de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc graag van elk echocentrum uiterlijk vóór 31 januari 2020 een casus die voor het vervolg onderzoek bekend is bij deze afdeling van VUmc en waarvan het kind reeds is geboren.

Stuur uw casus op naar prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. casuïstiekbespreking RCPSNH met het betreffende SEO verslag en een naam en telefoonnummer van de contactpersoon van uw praktijk. Wij verzoeken u dringend om deze informatie NIET te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacybeleid (AVG).

- de rubriek “niet gezien of anders gezien”: zoals op 24 september jl. met een casus geïllustreerd door Ingeborg Linskens, gynaecoloog, de aftrap is gedaan, willen we deze rubriek graag voortzetten met per bijeenkomst één casus uit de regio. Stuur hiervoor uw casus met uw contactgegevens op naar prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. “casus voor Ingeborg Linskens”. Zij zal dan hierover persoonlijk contact met u opnemen.

Regionaal NT-plan 2020

Per 1 september 2018 is vanwege de verminderde vraag naar combinatietesten als gevolg van de introductie van de NIPT, het aantal locaties teruggebracht naar 8 NT echocentra en 12 NT echoscopisten.

In de periode september 2018 - september 2019 is het aantal uitgevoerde NT-metingen in het kader van de screening op down-, edwards- en patausyndroom verder teruggelopen (440 t.o.v. de verwachte 700).

Om die reden heeft het RCPSNH besloten het regionaal NT plan voor 2020 bij te stellen om enerzijds de kwaliteit en anderzijds de beschikbaarheid van de NT-metingen voor de combinatietest in de regio zoveel mogelijk te waarborgen. Dat betekent dat per 1-1-2020 de combinatietest nog kan worden uitgevoerd in 7 NT-echocentra waarvoor in totaal 9 NT echoscopisten beschikbaar zijn. De centra zullen praktijkoverstijgend met elkaar samenwerken om zoveel mogelijk de continuïteit van het aanbod van deze test in de regio te borgen. De betreffende echoscopisten en echocentra zijn hier reeds van op de hoogte gesteld.

Locaties voor uitvoering combinatietest in 2020
- Amsterdam UMC, locatie VUmc
- Echo Amsterdam
- OLVG West
- Echocentrum Eva van Hoorn
- Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
- Screeningscentrum Amstelland en Meerlanden
- Spaarne Gasthuis

Insturen van serum voor CT in periode Kerst/Nieuwjaar aan het laboratorium Star-shl

In verband met de aankomende Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is het verzoek:
• materiaal dat op vrijdag 20 december, maandag 23 december en dinsdag 24 december wordt afgenomen, volgens de voorschriften in te vriezen tot en met vrijdag 27 december en op die dag verzenden.
• materiaal dat op dinsdag 31 december wordt afgenomen, volgens de voorschriften in te vriezen tot en met donderdag 2 januari en op die dag verzenden.
Wij verzoeken u op het bloedafname formulier te noteren gedurende welke periode het materiaal is ingevroren ( tot ). Serum dient in de plastic verzendbuis bevroren te worden. Afnamebuizen zijn NIET geschikt voor invriezen.
Wij willen u vragen de bloedafnamelocaties met wie u samenwerkt van deze aanwijzingen op de hoogte te stellen.

Tarieven prenatale screening 2020

Tarieven prenatale screening 2020

Agenda

Vrijdag 7 februari 2020: Basiscursus counselen voor prenatale screening
Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC. Informatie en aanmelding via de website van de SPSAO.

Woensdag 26 februari 2020: Symposium foetale echoscopie
Locatie : Amsterdam Rai, Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam, Zaal E - Entree F
Programma en inschrijven kan via de website van de SPSAO.
Kosten : € 99,- incl. koffie/thee, lunch, goodiebag & entree negenmaandenbeurs
Accreditatie : KNOV, NVOG, BEN

Dinsdag 24 maart 2020: Casuïstiekbespreking voor echoscopisten die werkzaam zijn bij een echocentrum dat samenwerkt met het RCPSNH.
Locatie: VUmc, vergaderzaal ‘De Waver’. De zaal is open vanaf 16:30 uur, het programma begint om 17:00 uur. Voor broodjes wordt gezorgd.
U kunt zich hier online inschrijven
Accreditatie bij de BEN en de KNOV is aangevraagd (2 punten).

Dinsdag 9 juni 2020: gezamenlijke regionale bijeenkomst SPSAO en RCPSNH
Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC, collegezaal 4.
De zaal is open vanaf 12:30 uur, het programma begint om 13:00 uur tot ca. 17:00 uur.
Informatie over programma en inschrijving volgt.

Bereikbaarheid kerstperiode

Op vrijdag 27, maandag 30 en dinsdag 31 december is het kantoor van het RCPSNH gesloten.
Het RCPSNH team bedankt u voor de samenwerking in het afgelopen jaar en wenst u gezellige feestdagen en een mooi en succesvol 2020.
Kerstbal