RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief september 2020

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Counseling

- Counselingsvaardigheden - Traintool

NIPT

- NIPT ook beschikbaar voor zwangeren van 16 en 17 jaar
- NIPT na Trident – 2

Echoscopie

- SEO en het Coronavirus
- Kwaliteitseisen SEO aangepast

Overig

- Registratie e-learning
- E-learning Prenatale Screening
- Save the date! Landelijke webinars ter vervanging van regiobijeenkomst voor counselors en echoscopisten
- Bereikbaarheid bureau RCPSNH

Agenda


Counseling

Counselingsvaardigheden – Traintool

Vanaf april 2019 wordt de toets Counselingsvaardigheden Prenatale Screening - TrainTool - ingezet als nascholing voor counselors prenatale screening. In eerste instantie werd de toets verplicht ingezet, vanaf december 2019 is deze vrijwillig. In de periode dat de toets verplicht was, maakte 67% van de counselors de toets. Vanaf het moment dat de toets vrijwillig werd, is de participatie 47%. Ondanks dat het lager is dan in de verplichte setting, is het hoger dan te verwachten valt vanuit een vrijwillige setting.

Resultaten ten aanzien van de waardering van de toets laten zien dat in totaal 74% van de counselors TrainTool een 6 of hoger geeft met een gemiddelde van 6,3. De coaches krijgen een gemiddelde van 8,0. In totaal geeft 98% van de counselors de coaches een 6 of hoger. Dit zijn mooie cijfers.
De regionale centra waarderen het uitstekende werk dat door de coaches geleverd wordt en vinden TrainTool als vrijwillige toets een zinvolle aanvulling voor scholingsmogelijkheden voor counselors.

NIPT

NIPT ook beschikbaar voor zwangeren van 16 en 17 jaar

Met ingang van 1 oktober 2020 kunnen ook zwangeren van 16 en 17 jaar deelnemen aan de niet-invasieve prenatale test (NIPT) om te screenen op down-, edwards- en patausyndroom. Hiervoor hebben zij geen toestemming nodig van hun ouders of voogd. Dit is het gevolg van een wettelijke wijziging in het Besluit Bevolkingsonderzoek.

Het Besluit Bevolkingsonderzoek wordt met ingang van 1 oktober 2020 aangepast. De aanpassing houdt in dat zwangeren van 16 en 17 jaar vanaf die datum zelf besluiten of ze deelnemen aan een bevolkings-onderzoek, net als aan een medische behandeling of medisch-wetenschappelijk onderzoek. Bij de NIPT is sprake van bevolkingsonderzoek en tevens wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT 1 en 2 studies).

Vanaf 1 oktober is het mogelijk om deelname van zwangeren van 16 en 17 jaar aan de NIPT te registreren in Peridos.

NIPT na Trident-2

Op dit moment is de NIPT beschikbaar als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT 2). Minister Hugo de Jonge van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het RIVM gevraagd om te beginnen met de voorbereidingen om de NIPT in het regulier screeningsprogramma op te nemen. Zo blijft ook na april 2023 de NIPT beschikbaar. Eerder was in april 2020 een onderzoek naar de invoering van de NIPT door het RIVM opgeleverd aan het Ministerie van VWS. Hieruit blijkt dat het mogelijk is de NIPT in 2023 in het landelijke screeningsprogramma in te voeren.

Op 7 juli jl. is het advies nevenbevindingen NIPT van de Gezondheidsraad aangeboden aan de Tweede Kamer. Ten aanzien van de nevenbevindingen werd het volgende besloten:

De rapportage van eventuele nevenbevindingen zal zich na 1 april 2023 beperken tot die nevenbevindingen die naar oordeel van de beroepsgroepen klinisch relevant zijn en net zoals nu kunnen vrouwen zelf kiezen of ze nevenbevindingen willen weten of niet.

Het RIVM/Centrum voor Bevolkingsonderzoek zal binnenkort starten met de voorbereidingen om de NIPT in het reguliere screeningsprogramma op te nemen vanaf april 2023. Hierbij zal samenwerking gezocht worden met bestaande werkgroepen, de Programmacommissie met daarin afgevaardigden van de betrokken stakeholders, en nog te vormen tijdelijke projectgroepen.

Echoscopie

SEO en het Coronavirus

De adviezen ten aanzien van het SEO en het coronavirus zijn enigszins gewijzigd. Belangrijkste wijziging is de toevoeging over het verblijf in gebieden waar het coronavirus vaker voorkomt. Het advies blijft om de dag voor de afspraak telefonisch een ‘gezondheidscheck’ uit te voeren. Zie ook de website van het RIVM waarop alle wijzigingen worden bijgehouden.

Kwaliteitseisen SEO aangepast

Zoals wellicht bekend, zijn er aanpassingen gedaan in het NVOG protocol foetale biometrie en is er een nieuwe richtlijn pyelectasie. Als gevolg daarvan zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de landelijke Kwaliteitseisen SEO van het RIVM. Dit document is hier te vinden.

De wijzigingen zijn:
- Een (abdominal circumference) AC of een (head circumference) HC > p 97,7 is niet langer een indicatie om te verwijzen naar een PND-centrum.
- Een SEO vervolgonderzoek hoeft pas bij pyelectasie > 7 mm en < 10 mm te worden uitgevoerd.

Overig

Registratie e-learning

Voor de e-learning geldt dat deelnemers bij aanvang hun BIG-nummer moeten invullen. Peridos bepaalt op basis van dit BIG-nummer welke zorgverlener het betreft en zal de opleiding bij die zorgverlener registreren. Controleer altijd binnen 3 weken na het volgen van de e-learning of dit is gebeurd. Bij het onjuist invullen van het BIG-nummer (bijvoorbeeld bij een typefoutje) kan de opleiding niet automatisch in Peridos worden geregistreerd.

Voor registratie in Peridos van deelnemers zonder BIG-nummer kan het certificaat via mail worden opgestuurd naar RCPSNH. Wij verzorgen dan de registratie hiervan in Peridos.

Voor accreditatie door de BEN (echoscopisten) dienen deelnemers zelf te zorgen voor bijschrijving van de punten door het certificaat op te sturen naar accreditatie@echoscopisten.nl o.v.v. cursusnummer A2000.

E-learning Prenatale Screening

In de periode 1 mei 2019 tot 1 juni 2020 hebben 877 mensen deelgenomen aan de e-learning Prenatale Screening. Het merendeel van de deelnemers is verloskundige. Na het afronden van de e-learning kunnen deelnemers, als ze dat willen, een vragenlijst invullen. De meeste zorgverleners doen langer dan 3 uur over de e-learning. De meeste deelnemers volgen alle modules. 70% van de deelnemers haalt de toets in een keer, 19% in twee keer en 13% doet er 3 keer over. Gemiddeld vinden deelnemers het niveau van de e-learning wat aan de hoge kant. De e-learning scoort gemiddeld een 7,7.

Save the date! Landelijke webinars ter vervanging van regiobijeenkomst voor counselors en echoscopisten

In verband met de coronacrisis hebben de Regionale Centra Prenatale Screening vanaf maart 2020 geen bijeenkomsten georganiseerd. Om iedereen in 2020 nog in de gelegenheid te stellen de noodzakelijke bijscholing te volgen, organiseren de gezamenlijke Regionale Centra twee landelijke webinars:
  • Maandag 9 november 2020 van 15:00 - 17:00 uur - scholing prenatale screening voor alle contractanten
  • Maandag 30 november 2020 van 15:00 - 17:00 uur - casuïstiekbespreking
Accreditatie is aangevraagd. De webinars zullen ook in een on-demand versie beschikbaar komen na 9 en 30 november. Deelname aan de on-demand versie levert ook accreditatiepunten op.

Op dit moment worden de webinars uitgewerkt, zodat we een aansprekend programma kunnen presenteren. Programma en inschrijfprocedure volgen zo spoedig mogelijk. We adviseren u deze data alvast in uw agenda te zetten.

Bereikbaarheid bureau RCPSNH

In de week van 10 t/m 18 oktober is het bureau van RCPSNH beperkt bereikbaar in verband met de herfstvakantie (Regio Noord).
Voor vragen zijn wij in die week op dinsdag hele dag, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar.
U kunt altijd een mail sturen naar contact@rcpsnh.nl. Het kan zijn dat in die week uw antwoord langer op zich laat wachten dan u van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Agenda

Dinsdag 22 september 2020: online casuïstiekbespreking voor echoscopisten van RCPSNH in samenwerking met de afdeling Prenatale Diagnostiek van Amsterdam UMC/locatie VUmc.
Het programma begint om 17.00 uur tot ca. 19.00 uur. Aanmelden kan via deze link.

Donderdag 24 september 2020: basiscursus counselen over prenatale screening
Locatie: Amsterdam UMC/AMC, aanvang 9.00 uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar www.spsao.nl

Donderdag 1 oktober 2020: aanlevering gegevens aan Peridos 3e kwartaal

Maandag 9 november 2020: regiobijeenkomst in de vorm van een landelijke webinar van 15.00 – 17.00 uur. Programma volgt.

Maandag 30 november 2020: casuïstiekbespreking in de vorm van een landelijke webinar van 15.00 – 17.00 uur. Programma volgt.