RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief oktober 2020

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Echoscopie

- SEO en het coronavirus
- Bijscholing SEO-echoscopisten 2020/2021

Counseling

- Counseling - Kwaliteitseisen bijscholingsronde 2019/2020/2021
- Counseling - basiscursus AMC

NIPT

- OPROEP: Gezocht verloskundigenpraktijken voor onderzoek naar niet deelname NIPT

Overig

- Peridos niet beschikbaar vrijdagavond 20 november t/m zondag 22 november

Agenda

- Webinar - scholing Prenatale Screening - 9 november
- Webinar - casuïstiek prenatale screening - 30 november

Echoscopie

SEO en het coronavirus

Op de website https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus is de informatie voor professionals aangepast ten aanzien van SEO en het coronavirus. We verwachten dat alle centra in Nederland ten minste deze adviezen opvolgen. Lokaal kunnen strengere maatregelen vanuit de veiligheidsregio gelden.
Aangepast werd:
• het dragen van een niet-medisch mondmasker door zwangere en partner,
• het dragen van een II/II-R mondmasker door de echoscopist,
• een zwangere of partner met klachten en een negatieve coronatest kan WEL een SEO krijgen,
• het aanvragen van persoonlijke bescherm middelen (PBM) verloopt via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Op de website https://www.pns.nl/20-weken-echo/20-wekenecho-en-coronavirus is de informatie voor zwangeren aangepast ten aanzien van SEO en het coronavirus.
Aangepast werd:
• zowel de zwangere als haar partner dragen een niet-medisch mondmasker,
• wanneer de partner wegens klachten niet kan meekomen wordt het SEO niet uitgesteld, maar komt de zwangere zonder partner.

Bijscholing SEO-echoscopisten 2020/2021

Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 zijn de meeste fysieke scholingsbijeenkomsten in 2020 afgelast. Wel is er op 30 november een landelijk webinar casuïstiek prenatale screening. Wegens de lagere beschikbaarheid van bijscholing door de coronacrisis is besloten om de bijscholingsronde 2020/2021 eenmalig aan te passen: in plaats van 16 punten dienen alle echoscopisten 10 bijscholingspunten te behalen. Daarnaast moeten echoscopisten die het eerste trimester SEO willen uitvoeren zich daarvoor bijscholen, waardoor een vol scholingsprogramma ontstaat in 2021.

Counseling

Counseling - Kwaliteitseisen bijscholingsronde 2019/2020/2021

In onze nieuwsbrief van juli 2020 hebben we u geïnformeerd over de wijzigingen in de kwaliteitseisen nascholing vanwege de coronacrisis. Voor uw herinnering vermelden we de eisen aan de bijscholing voor counselors in de periode 2019/2020/2021 nogmaals:

Deelname aan twee van de drie optionele scholingen:
• E-learning prenatale screening.
• TrainTool.
• Scholing op het gebied van prenatale screening (zoals het landelijke webinar op 9 november 2020).

Daarnaast is scholing in het kader van de 13 wekenecho in 2021 verplicht.

Voor counselors met 35-49 gesprekken per jaar:
Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counseling gesprekken per jaar voeren in 2019 of 2020 geldt: deelname aan TrainTool is verplicht als onderdeel van de bijscholing.

Voor counselors met een kwaliteitsovereenkomst counseling sinds 2019 of 2020:
De e-learning is onderdeel van de counselingopleiding in het curriculum van de verloskunde opleidingen in Nederland en van de basiscursus counseling. Counselors die in de huidige bijscholingsronde zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling hebben gevolgd moeten nog één optionele bijscholing volgen: TrainTool of een andere scholing op gebied van prenatale screening. Tevens is de scholing voor de 13 wekenecho verplicht.

In Peridos kunt u zien welke nascholingen bij ons bekend zijn via “Beheer” onder “Opleidingen”. Indien een nascholing in de periode 2019/2020/2021 ontbreekt, wilt u dan het opleidingscertificaat daarvan sturen naar contact@rcpsnh.nl.


Counseling - basiscursus AMC

Het AMC biedt op 30 oktober 2020 een basiscursus counseling aan. Er zijn nog enkele plekken vrij. Het geheel is totaal coronaproof en wordt op een buitenlocatie gegeven. Klik hier voor meer informatie.

NIPT

OPROEP! Gezocht verloskundigenpraktijken voor onderzoek naar niet deelname NIPT
Om inzichten te verkrijgen in de beweegredenen van zwangere vrouwen bij de keuze om niet deel te nemen aan de NIPT, voeren TRIDENT-2 onderzoekers een vragenlijstonderzoek uit. Hiervoor zijn zij dringend op zoek naar verloskundigenpraktijken met een grote populatie van niet-deelnemers. Hierbij zijn zij met name opzoek naar niet-deelnemers uit achterstandswijken- of gebieden.
De verloskundigenpraktijken wordt gevraagd zwangeren te werven. De vragenlijsten zullen mondeling via interview worden afgenomen door speciaal opgeleide studenten (o.a. van de verloskunde academies). De insteek van het onderzoek was om de interviews face-to-face af te nemen in de verloskundigenpraktijken. Door de aangescherpte coronamaatregelen, wordt dit waarschijnlijk aangepast naar online interviews. Het streven is om per verloskundigenpraktijk 15 interviews af te nemen.

Dit onderzoek zal naar verwachting ongeveer 6 weken duren. Met de resultaten zullen adviezen worden opgesteld rondom de organisatie van de NIPT en wordt een rapportage opgesteld voor VWS. Als dank voor uw medewerking aan het onderzoek ontvangt uw praktijk een kleine financiële vergoeding in de vorm van een tegoedbon.

Als u (of uw praktijk) interesse heeft in deelname, mailt u dan naar trident-studie@vumc.nl (onderwerp: “niet-deelname NIPT studie”). De onderzoekers zullen dan contact met u opnemen om het onderzoek nader toe te lichten. U kunt daarna beslissen of u mee wilt doen.

Overig

Peridos niet beschikbaar vrijdagavond 20 november t/m zondag 22 november
De Peridos servers worden ondergebracht in de cloud. Peridos is daardoor vanaf vrijdagavond 20 november 2020 tot en met zondag 22 november niet beschikbaar. We realiseren ons dat dit vervelend kan zijn, zoals voor het aanvragen van de NIPT. Het is echter niet mogelijk om deze verhuizing uit te voeren op een wijze die minder impact heeft voor de gebruikers. Door alle werkzaamheden te concentreren in één weekend houden we de overlast zo kort en beperkt mogelijk.

Agenda

Webinar - scholing prenatale screening

Op maandag 9 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de gezamenlijke regionale centra voor prenatale screening een landelijk webinar.

Het programma ziet er als volgt uit:
• Vasa previa door dr. Charlotte Jansen, aios verloskunde en gynaecologie in het Flevoziekenhuis.
• Veilig omgaan met gegevens prenatale screening door Carolien Kapteijns, CIPP/E, functionaris informatiebeveiliging, Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS).
• De kwaliteit van counseling vanuit cliëntenperspectief door dr. Linda Martin, Postdoc, Midwifery Science | AVAG/APH/Amsterdam UMC, locatie VU.
• Update resultaten NIPT en nevenbevindingen door dr. Robert-Jan Galjaard, lid kerngroep TRIDENT 2, klinisch geneticus / sectorhoofd counseling Erasmus MC.
Dagvoorzitter is Paula Udondek.

U kunt zich nu aanmelden voor het webinar. Het webinar is gratis. Klik voor aanmelden op de volgende link: https://channel.royalcast.com/webcast/clbps/20201109_1/. Na aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging.

Vanaf een half uur voor de start van het webinar kunt u zich online registreren. Indien u accreditatiepunten wenst van KNOV, NVOG of BEN, dan kunt u uw BIG-registratienummer, AGB-code en/of lidnummer BEN invullen.

Als het voor u niet mogelijk is om het webinar live te volgen, dan heeft u de mogelijkheid om het webinar op een ander moment on-demand te bekijken. Dit is mogelijk tot 1 juni 2021. U hoeft hiervoor nu niets te doen. U krijgt vanzelf de uitnodiging na het live webinar op dit e-mailadres. Ook voor de on-demand versie zijn accreditatiepunten te krijgen voor de KNOV en de BEN. Voor de NOVG worden alleen punten gegeven voor het live volgen van het webinar.


Webinar- casuïstiek prenatale screening

Op maandag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de gezamenlijke regionale centra voor prenatale screening een landelijk webinar casuïstiek prenatale screening.

Het programma ziet er als volgt uit:
• Casusbespreking drs. Margreet Husen-Ebbinge, sr. arts prenatale geneeskunde - Erasmus MC.
• Casusbespreking dr. Leonie Duin, gynaecoloog-perinatoloog - Universitair Medisch Centrum Groningen.
• ‘Plaatjes quiz’ dr. Ingeborg Linskens, gynaecoloog-perinatoloog - Amsterdam UMC.
Dagvoorzitter is dr. Melanie Engels, eigenaar Echoxpert, echo- en trainingscentrum voor prenatale echoscopie, Amsterdam.

Het webinar is gratis. U kunt zich nu aanmelden voor het webinar. Klik voor aanmelden op de volgende link: https://channel.royalcast.com/webcast/clbps/20201130_1
Na aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging.
Vanaf een half uur voor de start van het webinar kunt u zich online registreren. Indien u accreditatiepunten wenst van KNOV, NVOG of BEN, kunt u dan uw BIG-registratienummer, AGB-code en/of lidnummer BEN invullen.

Vanwege de gevoelige beelden die worden getoond tijdens het webinar, is het niet mogelijk het webinar op een later moment on-demand te bekijken.