RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief februari 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Echoscopie

- Online casuïstiekbespreking

Landelijke berichtgeving

- Heeft u voldoende bijscholing gevolgd voor de counseling?
- Deelname Traintool 2021
- Aanschaf tweedehands echoapparatuur
- NIPT: aanvraagproces verbeteren
- Meer hertesten na upgrade NIPT-straat
- Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Agenda

Echoscopie

Online regio-casuïstiekbespreking RCPSNH: 17 mei 2021, 17.30-19.30 u

Zoals in onze vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd, organiseren wij op 17 mei 2021 voor alle echoscopisten van RCPSNH in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, een online casuïstiekbespreking. Hierbij zullen weer diverse casus uit de regio worden besproken. Dus wanneer u interessante casus heeft, stuur deze dan met SEO verslag naar de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. casuïstiekbespreking RCPSNH. Let op: Casus kunnen alleen worden besproken als vervolgonderzoek bekend is bij VUmc en het kind reeds is geboren.

Daarnaast vragen wij een casus voor de leerzame rubriek “niet gezien of anders gezien” aan te leveren via hetzelfde mailadres prenatalescreening@vumc.nl, maar dan o.v.v. “casus voor Ingeborg Linskens”. Graag daarbij uw contactgegevens vermelden, dan kan dr. Ingeborg Linskens, gynaecoloog van de afdeling prenatale geneeskunde, persoonlijk contact met u opnemen om deze casus met u voor te bespreken. Bij de casuïstiekbespreking zullen uw gegevens uiteraard niet worden vermeld.

Wij verzoeken u vriendelijk om géén casus op te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG).

Deelname is kosteloos en accreditatie wordt aangevraagd bij de BEN, KNOV en NVOG.
Locatie: online, meer informatie volgt.

U kunt zich hier online inschrijven.

Landelijke berichtgeving

Heeft u voldoende bijscholing gevolgd voor de counseling?

Door de coronacrisis is vorig jaar besloten om de bijscholingsronde voor counselors van 2019-2020 met een jaar te verlengen. In 2022 zullen de Regionale Centra toetsen of counselors voldoende bijscholing counseling prenatale screening in 2019-2020-2021 hebben gedaan. Heeft u nog niet aan alle scholingsonderdelen voldaan? Probeer dan om deze scholing in 2021 als nog te volgen.

Ter herinnering, de bijscholingsronde 2019/2020/2021 bestaat uit:
I Deelname aan twee van de drie optionele scholingen:
• E-learning prenatale screening
• TrainTool
• Scholing op het gebied van prenatale screening, zoals een regiobijeenkomst of het landelijke webinar

II Daarnaast is de volgende scholing in het kader van het eerste trimester SEO verplicht:
• Algemeen webinar eerste trimester SEO, op 15 maart of daarna terug te kijken
• E-learning eerste trimester SEO, te volgen tussen half maart en 31 mei 2021

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counseling gesprekken per jaar voeren in 2019 of 2020 geldt: deelname aan TrainTool is een verplicht onderdeel van de bijscholing.

Wilt u in Peridos controleren of uw bijscholingen goed zijn geregistreerd en indien er scholingsonderdelen missen, wilt u dan uw deelnamecertificaat sturen aan uw Regionaal Centrum via contact@rcpsnh.nl.

Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021?
Counselors die in de huidige bijscholingsronde zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling hebben gevolgd, dienen één optionele bijscholing te volgen: TrainTool of een andere scholing op gebied van prenatale screening. Ook dienen ze de verplichte bijscholing in het kader van het eerste trimester SEO te volgen.

Deelname Traintool 2021

Bent u counselor en wilt u voor de scholingsronde 2019 t/m 2021 nog bijscholing volgen? Het is mogelijk om de toets counselingvaardigheden (TrainTool) te doen als u hieraan nog niet hebt deelgenomen. In deze vaardigheidstoets worden fragmenten van een counselinggesprek vertoont, waarop u gevraagd wordt te reageren, zoals u tijdens een counselinggesprek zou doen. Deelname levert twee accreditatiepunten op. U kunt TrainTool nog maken tot 1 september 2021. Daarna is de tool niet meer up-to-date vanwege de start van het eerste trimester SEO. Aanmelden kan bij uw Regionaal Centrum. Zij kunnen ook eventuele vragen beantwoorden.


Aanschaf tweedehands echoapparatuur

Voor echoapparatuur aangeschaft na 12 oktober 2020 gelden de nieuwe kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag, ook als het bouwjaar van het echoapparaat voor 12 oktober 2020 ligt. Deze nieuwe eisen gelden dus ook voor tweedehandse echoapparatuur. Een kwaliteitssysteem voor de controle van de echoapparatuur is in ontwikkeling. Zolang dat er niet is, gelden de oude kwaliteitseisen voor de gebruiksduur van de echoapparatuur:
Wanneer een echopraktijk de apparatuur langer dan 5 jaar wil gebruiken (toepasbaar voor top-end systemen), kan het Regionale Centrum, indien blijkt dat het apparaat nog beelden oplevert van voldoende kwaliteit, toestemming geven het apparaat langer te gebruiken, met telkens een verlenging van één jaar tot een maximaal gebruik van in totaal 8 jaar.

NIPT: aanvraagproces verbeteren

Het traject van NIPT-aanvraag tot -uitslag is een ingewikkeld proces. Soms blijkt er iets mis te gaan bij de aanvraag van de NIPT. Een zwangere krijgt bijvoorbeeld het aanvraagformulier van een andere zwangere vrouw mee of twee zwangeren krijgen hetzelfde formulier mee. Naast dat dit een datalek is van persoonsgegevens, kan dit ernstige consequenties hebben voor deze zwangeren als zij hierdoor een verkeerde uitslag ontvangen.
Om zorginstellingen te laten profiteren van elkaars (positieve) ervaringen, zijn we op zoek naar praktijken die ervaring hebben met een goede werkwijze rond het NIPT-aanvraagproces en het veilig en zorgvuldig verstrekken van de NIPT-aanvraagformulieren. We zijn onder andere geïnteresseerd in: welke werkafspraken of welk werkproces heeft u binnen uw zorginstelling bij de NIPT-aanvraag en welke tips kunt u geven ten aanzien van de uitgifte van NIPT-aanvraagformulieren? Daarnaast zijn we ook op zoek naar praktijken die het NIPT-aanvraagproces lastig vinden. Graag vernemen wij van hen wat zij lastig vinden en waarmee zij geholpen zouden zijn.
Bent u bereid informatie over de werkwijze NIPT-aanvragen binnen uw organisatie met de Regionale Centra te delen, stuur dan een bericht aan: contact@rcpsnh.nl

Meer hertesten na upgrade NIPT-straat

Het NIPT-laboratorium van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, is vanaf november 2020 overgegaan naar een nieuwe versie van de NIPT-straat (VeriSeq 2.0). Het NIPT-laboratorium van het Erasmus MC volgt deze maand en dat van Maastricht UMC in maart/april 2021. Deze verplichte upgrade biedt een betere ondersteuning van de laboratoriumspecialisten bij het bepalen van de NIPT-uitslag. De leverancier heeft in deze upgrade de minimale eisen waaraan een test moet voldoen iets opgeschroefd. Hierdoor blijkt de nieuwe versie van de NIPT-straat in de praktijk iets vaker geen resultaat te geven en vraagt het NIPT-laboratorium vaker een hertest en dus een nieuw bloedmonster aan.
Ongeveer 80% van de hertesten (tweede bloedmonster) geeft alsnog een uitslag. Het heeft dus zin om een tweede bloedsample in te sturen.
Van de hertesten lukt ongeveer 1 op 5 niet. In dat geval kan een derde en laatste NIPT-aanvraag worden overwogen of kan de zwangere worden doorverwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek om de mogelijkheden van een invasieve prenatale test te bespreken. Dit zal in de uitslag worden vermeld. Meer informatie vindt u op www.niptconsortium.nl/meerhertesten

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Momenteel is er een oproep van de PRIME studie. Zie hieronder voor meer informatie.
PRIME-studie
Gezocht: counselors prenatale screening & zwangere vrouwen
Beslissingen over prenatale screening nemen zwangere vrouwen vaak in samenspraak met anderen, zoals hun eigen partner, een familielid of vriend(in). We weten nog weinig over hoe beslissingspartners samen keuzes maken over screenen tijdens de zwangerschap.
Ben je counselor prenatale screening? We horen graag je ervaringen met en ideeën over dit gedeelde besluitproces. Sta je open voor een kort online interview (max. 45 minuten)?
En wil je ons helpen met het werven van zwangere vrouwen met beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterden en/of lager opgeleiden zwangere vrouwen?
Meer informatie over de PRIME studie en de wervingsflyers: www.prime-studie.nl, Samen met de partner
Voor interesse en vragen: Promovenda Esther Schutgens-Kok, via esther.schutgens-kok@maastrichtuniversity.nl of 043-3882400.
Prime

Agenda

• 15 maart 2021, 14.30 – 17.00 uur Live webinar counselors en echoscopisten (ook on demand)
• 22 maart 2021 15.00 – 17.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 1) (niet on demand)
• 29 maart 2021 19.00 – 21.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 2) (niet on demand)
• Maart/april/mei 2021 e-learning counselors
• 8 april of 12 april 2021 theorietoets echoscopisten
• 17 mei 2021, 17.30-19.30 uur online casuïstiekbespreking RCPSNH voor echoscopisten
• Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep
• 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO
• 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO
• September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep