2019

Gewijzigde GUO indicaties per 13-2-2019

Met ingang van heden zijn de GUO indicaties aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

ICSI is geen GUO I indicatie meer maar een SEO indicatie.
Een tweedegraads (hart)afwijking is geen GUO I indicatie meer, slechts eerstegraads (ouder of eerder kind).
Positieve dyscongruentie is geen GUO II indicatie meer, polyhydramnion uiteraard wel, na het uitsluiten van diabetes.

De volledige lijst kunt u hier downloaden:
Indicaties GUO I en II versie 2019

Wijziging GUO indicaties

Eerder ontving u bericht dat per 1 januari 2019 een aantal GUO indicaties komen te vervallen. Hierbij berichten wij u dat totdat officieel bericht is ontvangen dat de NVOG hier goedkeuring aan heeft verleend, de bestaande indicatielijst nog van toepassing blijft.

2018