2019

Wijziging GUO indicaties

Eerder ontving u bericht dat per 1 januari 2019 een aantal GUO indicaties komen te vervallen. Hierbij berichten wij u dat totdat officieel bericht is ontvangen dat de NVOG hier goedkeuring aan heeft verleend, de bestaande indicatielijst nog van toepassing blijft.

2018