2018

2017

Aankondiging nieuw contract zorginstellingen

Per 1 januari 2018 is de Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland de nieuwe vergunninghouder WBO (Wet op Bevolkingsonderzoek) voor de prenatale screening in regio. Dit betekent dat de overeenkomst tussen het Regionaal Centrum en uw praktijk opnieuw moet worden afgesloten.

Vernieuwde website RCPSNH

Met ingang van 1 januari 2018 is de vernieuwde website online. Op de website specifiek informatie van het regionaal centrum. Deze website is nog in opbouw. Suggesties voor verbetering zijn welkom. Informatie over indicaties, doorverwijzing etc vindt u nog steeds op de website van VUmc.