Het regionaal centrum sluit enerzijds overeenkomsten met de uitvoerders van de screening (kwaliteitsovereenkomst zorgverlener) en daarnaast contracten met de zorginstellingen waar deze zorgverleners werken (contract zorginstelling). Door zorgverleners en zorginstellingen gescheiden te contracteren hebben de regionale centra een nauwkeurig en actueel beeld van de werkzaamheden van deze zorgverleners. Er zijn kwaliteitsovereenkomsten voor elk onderdeel van de screening: counselor screening, echoscopist NT en echoscopist SEO.

Contract zorginstelling

Een zorginstelling die prenatale screening gaat aanbieden dient hieraan voorafgaand voor het betreffende zorgonderdeel (counseling, NT en/of SEO) een contract af te sluiten met het regionaal centrum. De zorginstelling dient te voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen screening. Voor het aanvragen van het contract kunt u het online aanvraagformulier invullen.
De gecontracteerde zorginstelling wijst een zorginstellingbeheerder voor Peridos aan. Meestal fungeert deze tevens als contactpersoon voor het regionaal centrum. De zorginstellingbeheerder is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens van de zorgverleners die aan de praktijk verbonden zijn en voor het aanleveren van de gegevens van de screening aan Peridos (zie verder onder Dataverzameling). Op de website www.peridos.nl worden de taken van de zorginstellingbeheerder uiteengezet (zie handleidingen).

Bij een nieuwe zorgverlener in uw praktijk die al een kwaliteitsovereenkomst heeft geeft u dit telefonisch of per e-mail door aan het regionaal centrum, inclusief de rol van de zorgverlener en de startdatum in uw praktijk. De regiobeheerder koppelt de zorgverlener aan uw praktijk, dat is noodzakelijk om gegevens van die zorgverlener te kunnen uploaden. Heeft de zorgverlener nog geen geldige kwaliteitsovereenkomst dan dient deze zich zelf aan te melden bij het regionaal centrum via het online aanvraagformulier kwaliteitsovereenkomst zorgverlener.

Aanvraag formulier contract zorginstelling

Aanvraag overeenkomst zorginstelling voor:

  1. counseling prenatale screening janee
  2. echoscopisch centrum: NT janee
  3. echoscopisch centrum: SEO janee

Zorginstelling

Zorgverleners

zorgverleners zijn gecertificeerd en hebben een kwaliteitsovereenkomst (aangevraagd) voor het betreffende onderdeel van de screening, zorginstellingbeheerder is contactpersoon voor het regionaal centrum, accordeert het contract en is verantwoordelijk voor de gegevenslevering aan Peridos zoals landelijk bepaald.Verwijst na de counseling voor combinatietest/SEO door naar:

Apparatuur echoscopie en database gegevensopslag:


Kwaliteitsovereenkomst zorgverlener

Bent u  zorgverlener en wilt u counseling, NT en/of SEO gaan uitvoeren bij een gecontracteerde zorginstelling? Dan dient u vooraf een kwaliteitsovereenkomst te sluiten voor het betreffende zorgonderdeel. Dit kan door het aanvraagformulier online in te vullen en een kopie (PDF) van het bewijs van deelname aan een gecertificeerde opleiding bij te voegen. Voor een overzicht van geaccrediteerde opleidingen zie de website van het RIVM voor informatie over Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO: Opleiding en bijscholing.

U ontvangt bericht van de regiobeheerder als de kwaliteitsovereenkomst klaarstaat om online te accorderen.  De kwaliteitsovereenkomst is geldig vanaf de datum waarop die door u geaccordeerd is in Peridos. De tekst van de kwaliteitsovereenkomst kunt u desgewenst vooraf inzien (zie onder).

Aanvraag formulier Kwaliteitsovereenkomst zorgverlenerRol binnen de zorginstelling, waarvoor de overeenkomst wordt aangevraagd.
U kunt aannemelijk maken dat u voldoende aantallen per jaar haalt om aan de kwaliteitseis te voldoen.

Gevolgde opleiding(en):

basiscursus counselen


NIPT nascholing / DIN 2.1


cursus NT


cursus SEO


Informatie over in Nederland gecertificeerde opleidingen kunt u vinden op de website van het RIVM.

Download modelovereenkomst

Downloads