Aanvraag toegang Peridos voor praktijkondersteuners

Voor praktijkondersteuners (niet-zorgverleners) die in de praktijk betrokken zijn bij het werkproces van de NIPT of eerste trimester SEO, bijvoorbeeld voor het invullen van een aanvraag of het inzien van uitslagen, kan een aanvraag voor een Peridos account worden ingediend. Hiervoor dient een aanvraagformulier ingevuld en ondertekend te worden door een gemachtigde binnen de praktijk met een kwaliteitsovereenkomst.

Het ondertekende formulier kunt u mailen naar contact@rcpsnh.nl , waarna de aanvraag in behandeling wordt genomen.

Download hieronder het formulier.