Aanvraag toegang Peridos voor niet-zorgverleners

Voor praktijkondersteuners en andere niet-zorgverleners die uit hoofde van hun functie toegang tot Peridos nodig hebben kan een aanvraag voor een Peridos account worden ingediend. De praktijkeigenaar/verantwoordelijke dient hiertoe een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in. Download hieronder het formulier.