Contract zorginstelling

Een zorginstelling die prenatale screening gaat aanbieden dient hieraan voorafgaand voor het betreffende zorgonderdeel (counseling, ETSEO en/of TTSEO) een contract af te sluiten met het regionaal centrum. De zorginstelling dient hiervoor te voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen prenatale screening. Deze zijn te vinden op de website van het RIVM.

Voor het aanvragen van het contract kunt u hieronder het online aanvraagformulier invullen.
De gecontracteerde zorginstelling wijst een zorginstellingbeheerder voor Peridos aan. Meestal fungeert deze tevens als contactpersoon voor het regionaal centrum.

De zorginstellingbeheerder is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens van de zorgverleners die aan de praktijk verbonden zijn en voor het aanleveren van de gegevens van de screening aan Peridos (meer informatie op de pagina prenatale screening). Op de website Peridos worden de taken van de zorginstellingbeheerder uiteengezet (zie handleidingen).

Bij een nieuwe zorgverlener in uw praktijk die al een kwaliteitsovereenkomst heeft, geeft u dit per e-mail door aan het regionaal centrum, inclusief de rol van de zorgverlener en de startdatum in uw praktijk. De regiobeheerder koppelt de zorgverlener aan uw praktijk, dat is noodzakelijk om gegevens van die zorgverlener te kunnen uploaden. Heeft de zorgverlener nog geen geldige kwaliteitsovereenkomst dan dient deze zich zelf aan te melden bij het regionaal centrum via het online aanvraagformulier kwaliteitsovereenkomst zorgverlener.

Klik hier voor een overzicht waarin schematisch is weergegeven wat te doen vóórdat er gestart wordt met de uitvoering van Prenatale Screening.

  Aanvraag formulier contract zorginstelling

  Aanvraag overeenkomst zorginstelling voor:

  1. counseling prenatale screening janee
  2. echoscopisch centrum: NT janee
  3. echoscopisch centrum: SEO janee

  Zorginstelling

  Zorgverleners

  zorgverleners zijn gecertificeerd en hebben een kwaliteitsovereenkomst (aangevraagd) voor het betreffende onderdeel van de screening, zorginstellingbeheerder is contactpersoon voor het regionaal centrum, accordeert het contract en is verantwoordelijk voor de gegevenslevering aan Peridos zoals landelijk bepaald.  Verwijst na de counseling voor combinatietest/SEO door naar:

  Apparatuur echoscopie en database gegevensopslag: