Een zorginstelling die prenatale screening gaat aanbieden dient hieraan voorafgaand voor het betreffende zorgonderdeel (counseling screening, NT en/of SEO) een overeenkomst te sluiten met het regionaal centrum. De zorginstelling dient te voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen screening. Voor het aanvragen van het contract kunt u online het aanvraagformulier invullen. De regiobeheerder neemt dan contact met u op. Let op: per 1 januari 2018 is de herziene versie van de contracten van toepassing. U kunt de tekst van de modelovereenkomst inzien op deze pagina.

De gecontracteerde zorginstelling wijst een zorginstellingbeheerder voor Peridos aan. Meestal fungeert deze tevens als contactpersoon voor het regionaal centrum.

De zorginstellingbeheerder is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens van de zorgverleners die aan de praktijk verbonden zijn en voor het aanleveren van de gegevens van de screening aan Peridos. Op de website www.peridos.nl worden de taken van de zorginstellingbeheerder uiteengezet (zie handleidingen).

Bij een nieuwe zorgverlener in uw praktijk die al een kwaliteitsovereenkomst heeft geeft u dit door aan het regionaal centrum, inclusief de rol en de startdatum. De regiobeheerder koppelt de zorgverleners aan uw praktijk, dat is noodzakelijk om gegevens van die zorgverlener te kunnen uploaden. Heeft de zorgverlener nog geen geldige kwaliteitsovereenkomst dan dient deze zich zelf aan te melden bij het regionaal centrum.

  Aanvraag formulier contract zorginstelling

  Aanvraag overeenkomst zorginstelling voor:

  1. counseling prenatale screening janee
  2. echoscopisch centrum: NT janee
  3. echoscopisch centrum: SEO janee

  Zorginstelling

  Zorgverleners

  zorgverleners zijn gecertificeerd en hebben een kwaliteitsovereenkomst (aangevraagd) voor het betreffende onderdeel van de screening, zorginstellingbeheerder is contactpersoon voor het regionaal centrum, accordeert het contract en is verantwoordelijk voor de gegevenslevering aan Peridos zoals landelijk bepaald.  Verwijst na de counseling voor combinatietest/SEO door naar:

  Apparatuur echoscopie en database gegevensopslag:


  [Downloads behorend bij Contract zorginstelling]

  Downloads

  • ( — )
  • ( — )
  • ( — )