Kwaliteitsovereenkomst zorgverlener

Bent u zorgverlener en wilt u counseling, NT en/of SEO gaan uitvoeren bij een gecontracteerde zorginstelling? Dan dient u vooraf een kwaliteitsovereenkomst te sluiten voor het betreffende zorgonderdeel. Dit kan door het aanvraagformulier online in te vullen en een kopie (PDF) van het bewijs van deelname aan een gecertificeerde opleiding bij te voegen. Een actueel overzicht van geaccrediteerde opleidingen kunt u vinden op de website van het RIVM. U moet bij de aanvraag aannemelijk kunnen maken dat u voldoende aantallen per jaar kunt halen om aan de landelijk gestelde eisen te voldoen.

U ontvangt bericht van de regiobeheerder als de kwaliteitsovereenkomst klaarstaat om online te accorderen. De kwaliteitsovereenkomst is geldig vanaf de datum waarop die door u geaccordeerd is in Peridos. De tekst van de kwaliteitsovereenkomst kunt u desgewenst vooraf inzien (zie onder).

[Form voor contract zorgverlener]

[Downloads behorend bij Kwaliteitsovereenkomst zorgverlener]