Algemene bezwaarprocedure

Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken tijdens een beoordeling of het oordeel van het regionaal centrum, en overleg hierover met het regionaal centrum heeft niet tot een bevredigende oplossing geleid, bestaat de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen het oordeel van het regionaal centrum. Lees in het document dat u kunt downloaden onderaan deze pagina of via deze link, hoe u een bezwaar kunt indienen.