Algemene bezwaarprocedure

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken tijdens een beoordeling of met het oordeel van het regionaal centrum. Indien overleg hierover met het regionaal centrum niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, bestaat de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen het oordeel van het regionaal centrum.

Lees in het document dat u kunt downloaden via deze link, hoe u een bezwaar kunt indienen.