Anonimisering clientgegevens

Op verzoek van de zwangere kunnen de screeningsgegevens na afloop van de zwangerschap worden geanonimiseerd in Peridos. De zorgverlener kan dan een anonimiseringsverzoek indienen. Zie hiervoor de handleiding op de Peridos website.