Kwaliteitstoetsing

De Regionale Centra controleren en borgen de kwaliteit van echocentra aan de hand van het format kwaliteitsaudits echocentra. Dit format is een beschrijving van de werkwijze bij de audit, inclusief de rapportage en de controle van de verbeteracties en bevat de lijst van de te toetsen items. De werkomgeving, de analyseapparatuur, de echoapparatuur, de software en de te gebruiken database dienen te voldoen aan landelijk vastgestelde eisen. Praktijken voor counseling worden getoetst op randvoorwaarden voor counseling. Zie voor een beschrijving de pagina prenatale screening.