Monitor screening

Op landelijk niveau worden gegevens over de screening vanuit alle regionale centra geanalyseerd in de ‘Monitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en het SEO’. De monitor wordt ook in een publieksversie uitgegeven. Beide versies worden gepubliceerd op de website van het RIVM ‘Monitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en het SEO’.

De monitor en professionalsmonitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en het SEO van 2020 staan nu ook online.