Monitor screening

Op landelijk niveau worden gegevens over de screening vanuit alle regionale centra geanalyseerd in de ‘Monitor screeningsprogramma down/SEO’.  De monitor wordt ook in een publieksversie uitgegeven. Beide versies worden gepubliceerd op de website van het RIVM ‘Monitor screeningsprogramma down/SEO’