Declaratie door ziekenhuizen

Ziekenhuizen kunnen de prenatale screening als “overig product” declareren; een verwijzing van de eerste lijn is niet nodig. (zie ook NZA  bijlage 5 bij regeling 100.072). Indien prenataal onderzoek plaatsvindt in het kader van een zorgvraag waarvoor een DBC is geopend, dan valt deze diagnostiek binnen die reeds openstaande DBC. Er wordt in dat geval geen Overig Product (OVP) “prenatale screening” gedeclareerd. Is de patiënte echter onder behandeling bij een gynaecoloog en komt ze daarnaast ook in aanmerking voor de prenatale screening, dan kunnen OVP’s voor counseling (037521) en SEO (037523) apart gedeclareerd worden. Voor het GUO geldt dat hierbij door de Zorgverzekeraars geen eigen risico mag worden gehanteerd.