Financiering

De counseling en het tweede trimester SEO worden voor iedere zwangere vergoed vanuit de basiszorg-verzekering.

De NIPT wordt niet vergoed, tenzij de zwangere een specifieke indicatie heeft voor prenatale diagnostiek. Indien dit aan de orde is dient hiervoor te worden verwezen naar een centrum voor Prenatale Diagnostiek waar zij wordt voorgelicht over de mogelijkheden van onderzoek. Dit gesprek wordt vergoed vanuit de basisverzekering zonder gevolgen voor het eigen risico. De NIPT uitgevoerd in het kader van TRIDENT-1 wordt ook betaald vanuit de basisverzekering. Dit kan wel gevolgen hebben voor het eigen risico. Het is raadzaam de zwangere te adviseren haar zorgverzekeraar hierover te raadplegen.

Het eerste trimester SEO wordt rechtstreeks vergoed vanuit de rijksbegroting. De Regionale Centra zijn door VWS aangewezen als uitbetalende instantie voor dit onderzoek.

Klik hier voor meer informatie over de kosten van prenatale screening.

Bij vergoeding door de zorgverzekeraar dan wel regionale centrum dient de uitvoerende zorginstelling en zorgverlener een contract c.q. kwaliteitsovereen-komst te hebben met een regionaal centrum.
Het is de verantwoordelijkheid van de zwangere om na te gaan of haar zorgverlener gecertificeerd is voor het verrichten van prenatale screening. Zij kan hiervoor gebruik maken van de informatie op de landelijke screeningswebsite Peridos.