Financiering

Prenatale screening valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek.
In tegenstelling tot andere bevolkingsonderzoeken wordt prenatale screening niet door de overheid aangeboden en gefinancierd, maar is belegd in de reguliere zorg.
De counseling en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) worden voor iedere zwangere vergoed vanuit de basiszorgverzekering.
De NIPT en de combinatietest worden niet vergoed, tenzij de zwangere een specifieke indicatie heeft voor prenatale diagnostiek. Zij dient hiervoor te worden verwezen naar een centrum voor Prenatale Diagnostiek waar zij, indien aan de orde, wordt voorgelicht over de mogelijkheden van onderzoek. Vrouwen met een verhoogde kans bij de combinatietest krijgen de NIPT ook vergoed. Vergoeding kan gevolgen hebben voor het eigen risico. Soms vergoedt de aanvullende verzekering de combinatietest zonder medische indicatie.

Het is raadzaam de zwangere te adviseren haar zorgverzekeraar hierover te raadplegen.
Klik hier voor meer informatie over de kosten van prenatale screening.

Bij vergoeding door de zorgverzekeraar dient de uitvoerende zorgverlener een contract te hebben met een regionaal centrum.
Het is de verantwoordelijkheid van de zwangere om na te gaan of haar zorgverlener gecertificeerd is voor het verrichten van prenatale screening. Zij kan hiervoor gebruik maken van de informatie op de landelijke screeningswebsite Peridos. Voor de zorgverlener geldt dat deze alleen mag declareren als hij/zij een contract heeft met een regionaal centrum en in de landelijke contractantendatabase (Peridos) geregistreerd staat met een AGB-code.