Landelijke programmastructuur

Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek is een landelijk screeningsprogramma. Hier vindt u meer informatie over de landelijke programmastructuur.