Tarieven prenatale screening 2021

De tarieven gelden voor verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen.

· Counseling € 48,88
· Eigen bijdrage Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) € 175,00 per test
· NT-meting
Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 186,63
Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 112,40
· Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO):
Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 162,31
Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 162,31
Serumbepaling star-shl € 74,23