Tarieven prenatale screening 2022

De tarieven gelden voor verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen.

· Counseling € 69,06
· Eigen bijdrage Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) € 175,00 per test
· Eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (ETSEO)
Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 110,70
Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 110,70
· Tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek (TTSEO)
Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 166,13
Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 166,13