Bestuur RCPSNH

Mw.dr. Jacqueline Laudy, MSc  (06) 5236 1456
j.laudy@rcpsnh.nl

Prof.dr. Katia Bilardo, gynaecoloog VUmc
(020) 444 4851   k.bilardo@rcpsnh.nl

Raad van Toezicht

Prof.dr. Hans Brölmann, oud-hoogleraar gynaecologie VUmc
Dhr. Tim van Oorschot, MSc, business-controller MC Groep

Medewerkers

Isabella de Groot-Loeve
i.loeve@rcpsnh.nl
I.de Groot-Loeve

Brigid Kars-Walker
b.kars@rcpsnh.nl

Barbara Sas
b.sas@rcpsnh.nl

Carolien Sjerps
c.sjerps@rcpsnh.nl
C.Sjerps

Ineke Wester
i.wester@rcpsnh.nl

 

zie verder de pagina Contact

Laboratorium

Voor de combinatietest heeft het regionaal centrum een contract afgesloten met een screeningslaboratorium. Met ingang van november 2017 worden alle bepalingen voor de combinatietest die aangevraagd zijn binnen de regio uitgevoerd in het laboratorium Star-SHL in Rotterdam. Hiermee wordt voldaan aan het landelijk beleid centralisatie labworkflow combinatietest.

Audits en visitaties

Alle zorginstellingen, counselors en echoscopisten die prenatale screening aanbieden dienen een contract resp. een kwaliteitsovereenkomst te hebben met een van de acht regionale centra in Nederland. Een van de belangrijkste functies van het RCPSNH is de kwaliteit van de screening in de gecontracteerde centra te waarborgen. Dit wordt gedaan door middel van tweejaarlijkse visitaties van de echocentra door een gecommitteerd auditteam. Voorafgaand aan de visitatie wordt een standaard vragenlijst toegezonden die de basis vormt van de visitatie. Bij de visitatie worden de centra op de volgende punten beoordeeld: organisatie, deskundigheid, materialen, diensten, voorlichting, counselen, protocollen, procedures, productie evaluatie en kwaliteitsbewaking. Verder wordt elke twee jaar een kwalitatieve beoordeling van drie structureel echoscopische onderzoeken (SEO) en drie nuchal translucency (NT) logboeken van de echoscopisten in de regio uitgevoerd. Daarnaast is er jaarlijks een kwantitatieve NT-analyse/audit van alle NT-echoscopisten in de regio. Deze toetsing vindt plaats volgens landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals gepubliceerd op de website van het RIVM.

Downloads