Contractantenraad

RCPSNH vindt contact met en feedback vanuit het veld belangrijk. Dit helpt ons om met elkaar in de regio het programma prenatale screening zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit hiervan waar nodig te verbeteren.
Wij willen hiervoor meer en beter optrekken met onze contractanten. Vanuit partnerschap en met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid in deze. Met dit doel heeft RCPSNH een contractantenraad samengesteld, die als klankbord fungeert tussen RCPSNH en haar contractanten. De contractantenraad is in 2021 van start gegaan. Klik hier voor de leden en de contactgegevens van de contractantenraad RCPSNH.

Zie verder de pagina Contact