Contractantenraad

RCPSNH vindt contact met en feedback vanuit het veld belangrijk. Dit helpt ons om met elkaar in de regio het programma prenatale screening zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit hiervan waar nodig te verbeteren.
Wij willen hiervoor meer en beter optrekken met onze contractanten. Vanuit partnerschap en met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid in deze. Met dit doel heeft RCPSNH een contractantenraad samengesteld, die als klankbord fungeert tussen RCPSNH en haar contractanten.

De contractantenraad is te bereiken door een mail te sturen naar contractantenraad@rcpsnh.nl

Klik hier voor de leden en de contactgegevens van de contractantenraad RCPSNH.

Even voorstellen…


v.l.n.r. Barbara Laan, Helmi de Smeth, Marieke Apon, Rimkje Heurtin en Irene Thiel

Wij zijn de leden van de vorig jaar opgerichte contractantenraad van het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH). Met onze verschillende expertises proberen wij de belangen te behartigen van alle zorgverleners die prenatale screening uitvoeren in onze regio en een klankbord te zijn voor RCPSNH voor zaken die hierbij belangrijk zijn.

Als je ergens tegenaan loopt bij de uitvoering van de counseling, eerste of tweede trimester SEO’s, bij de organisatie hiervan in je praktijk dan wel bij een visitatie van je praktijk, dan kun je bij ons terecht! Dat geldt ook voor goede ideeën/voorstellen om een en ander te verbeteren.

Wij hebben regelmatig overleg en kunnen de meldingen ‘uit het veld’ collectief of individueel behandelen en bespreken met RCPSNH. Wij zijn dus een aanspreekpunt voor alle zaken waar je tegenaan loopt en waarvoor je een antwoord of oplossing zoekt.

Laat wat van je horen zodat je gehoord wordt!