Kwaliteitstoets

De kwaliteitstoets echocentra wordt uitgevoerd door middel van tweejaarlijkse visitaties van de echocentra door het auditteam van het regionaal centrum conform landelijk format. Voorafgaand aan de visitatie wordt een standaard vragenlijst toegezonden die de basis vormt van de visitatie. Bij de visitatie worden de centra op de volgende punten beoordeeld: organisatie, deskundigheid, materialen, diensten, voorlichting, counselen, protocollen, procedures, productie evaluatie en kwaliteitsbewaking.

Elke uitvoerend echoscopist in de regio wordt getoetst aan de hand van een:
– tweejaarlijks kwalitatieve beoordeling van drie structureel echoscopische onderzoeken (SEO) logboeken. Het format, met voorbeeld en toelichting staat op de pagina kwaliteit van deze website of kunt u hier downloaden.
– jaarlijkse kwantitatieve beoordeling van de uitgevoerde SEO’s, peildatum 1 april;
– tweejaarlijkse beoordeling van gevolgde scholingen.

Toetsing vindt plaats volgens landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals gepubliceerd op de website van het RIVM.