Combinatietest

Per 1 oktober 2021 wordt de combinatietest in Nederland niet meer aangeboden als onderdeel van het landelijke programma van prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom.

Hiertoe heeft het Ministerie van VWS besloten, na advies van onder meer het RIVM. Na de invoering van de niet-invasieve test (NIPT) was het aantal zwangeren dat kiest voor de combinatietest gedaald naar minder dan 1%. Vanwege deze lage deelnamegraad kon de kwaliteit van de combinatietest naar de toekomst niet geborgd worden.