Counseling

De counselor informeert zwangeren (en hun partners) over het bestaan, de implicaties en de mogelijke voor- en nadelen van prenatale screening, indien de zwangere dit wenst. Hij/zij begeleidt ook het maken van een geïnformeerde, weloverwogen keuze die past bij de normen en waarden van de zwangere en partner. Aan de counselor worden landelijke eisen gesteld ten aanzien van opleiding en kwaliteit van het counselings-gesprek.

Opleidings- en nascholingseisen
Kwaliteitseisen counselor