Kwaliteitstoetsing

Counselingspraktijken

Toetsing van de counselingspraktijken vindt plaats door middel van een digitale audit.
De counselors in de regio worden getoetst aan de hand van een:
– jaarlijkse toetsing op normaantal, peildatum 1 april;
– tweejaarlijkse beoordeling van de gevolgde bijscholing.
Toetsing vindt plaats volgens landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals gepubliceerd op de website van het RIVM.

Echocentra

De kwaliteitstoets echocentra wordt uitgevoerd door middel van een tweejaarlijkse visitatie door het auditteam van RCPSNH.

Elke uitvoerend echoscopist in de regio wordt getoetst aan de hand van een:
– tweejaarlijks kwalitatieve beoordeling van drie SEO logboeken. Een voorbeeldlogboek kunt u hier downloaden.
– jaarlijkse toetsing op normaantal, peildatum 1 april;
– tweejaarlijkse beoordeling van gevolgde scholingen.

Toetsing vindt plaats volgens landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals gepubliceerd op de website van het RIVM.