Landelijk Beleid – COVID-19

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek heeft samen met de NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de BEN een landelijk beleid vastgesteld m.b.t. de uitvoering van het SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek).
Deze informatie is te vinden op:
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/COVID-19
Raadpleeg regelmatig deze website voor updates.

Via deze link treft u ook relevante informatie over:
COVID-19 en Counseling
COVID-19 en NIPT