Landelijk Beleid – COVID-19

Het CvB (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft samen met de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland) een landelijk beleid vastgesteld m.b.t. COVID-19 en de uitvoering van counseling en het SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek).

Deze informatie is te vinden op:
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/COVID-19
Raadpleeg regelmatig deze website voor updates.

Via deze link treft u ook relevante informatie over:
COVID-19 en Counseling
COVID-19 en NIPT