NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft.

De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies:
• TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren);
• TRIDENT-2 (voor alle zwangeren).

Voor informatie over de NIPT wordt verwezen naar de volgende websites:

PNS
Peridos
Meer over NIPT