TTSEO

Het hoofddoel van de 20-wekenecho (het tweede trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek of TTSEO) is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Volgens de landelijke kwaliteitseisen moet het TTSEO bij voorkeur vóór 21+0 weken zwangerschapsduur worden afgerond.
Alleen zorgverleners die een certificaat voor het tweede trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek hebben behaald en een kwaliteitsovereenkomst hebben met het regionaal centrum, mogen het TTSEO uitvoeren. Voor het uitvoeren van het TTSEO bestaan verschillende landelijke kwaliteitseisen.

Daarnaast zijn er ook vanuit overheidswege (RIVM) richtlijnen opgesteld over onder meer de werkomgeving, apparatuur en de uitvoering van de 20-wekenecho.
Klik hier voor meer informatie over het TTSEO.