Tweede trimester SEO (TTSEO)

Met het tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek (TTSEO) wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind. Het hoofddoel is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Tijdens deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind volgens een vaststaand landelijk protocol. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt de groei van het kind beoordeeld en gekeken of er voldoende vruchtwater is.
Volgens de landelijke kwaliteitseisen dient het TTSEO vóór 21+0 weken zwangerschapsduur te worden afgerond.

Alleen zorgverleners die een certificaat voor het tweede trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek hebben behaald en die een kwaliteitsovereenkomst hebben met een regionaal centrum, mogen het TTSEO uitvoeren.

Voor het uitvoeren van het TTSEO bestaan verschillende landelijke kwaliteitseisen.

Klik hier voor meer informatie over het TTSEO.