Privacy policy

Het RCPSNH hecht veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met gegevens. De website https://rcpsnh.nl is voorzien van een gecertificeerde SSL-beveiliging en bewaart geen cookies van bezoekers.

Het verzamelen van persoonsgegevens beperken wij tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Bij een contractaanvraag zijn dit bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, AGB code en opleidingsgegevens. Ingevulde contractaanvraagformulieren worden direct verwerkt door de regiobeheerder. De gegevens worden niet bewaard op de webserver.

Op de website zijn lijsten met e-mailadressen aanwezig van gecontracteerde zorgverleners en anderen die zich hebben aangemeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Deze lijsten zijn afgeschermd en worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven en relevante informatie voor contractanten. E-mailadressen worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief wordt het e-mailadres verwijderd.

Van al onze ICT-systemen worden back-ups gemaakt zodat we ze kunnen herstellen bij een crash of een beveiligingsincident. Ook hierbij zijn we verplicht persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen herstellen.

Meer informatie over de wettelijke verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens kunt u lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen over onze Privacy Policy? Stuur dan een e-mail naar contact@rcpsnh.nl